Legemiddelmangel

Legemiddelmangel rammer både pasienter, helsepersonell og våre medlemmer; legemiddelprodusentene. Vi vet at våre medlemmer gjør alt de kan for å unngå legemiddelmangel, da de har alt å tape på at slike situasjoner oppstår.

Legemiddelmangel er en konsekvens av uforutsette hendelser i fabrikkene rundt i verden; i hovedsak produksjonsproblemer i Asia. Sånn sett er det ingen enkeltleverandører som kan gi absolutte garantier mot leveringsproblemer. Problemet er internasjonalt, og det må derfor både nasjonale og internasjonale tiltak til.

Det man kan gjøre er i størst mulig grad å redusere konsekvensene for pasientene, noe Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) peker på i sin risikoanalyse av legemiddelmangel. I denne omfattende rapporten er det nevnt en rekke gode forslag til tiltak, som vi støtter, blant annet beredskapslagre.

LMI ønsker å samarbeide med myndighetene for å finne gode løsninger på det vi kan gjøre noe med her i Norge, og vi ser frem til at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp de gode forslagene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).