Legemiddelmangel

Hva er årsakene til legemiddelmangel? Og hvordan unngår vi dette? Les mer om hvorfor mangelsituasjoner oppstår, og hva legemiddelindustrien gjør for å unngå dette.

Publisert 17. juli 2020
Ikon til Legemiddelmangel

Legemiddelmangel rammer både pasienter, helsepersonell og våre medlemmer; legemiddelprodusentene. Vi vet at våre medlemmer gjør alt de kan for å unngå mangelsituasjoner, da de har alt å tape på at slike situasjoner oppstår.

I 2019 var mangelen på legemidler i Norge større enn noen gang, Statens legemiddelverk mottok 1300 meldinger om legemiddelmangel (inkludert veterinærpreparater) i Norge. Den økte saksmengde over tid har medført behov for å digitalisere innmelding og registrering av mangelmeldinger. Tidligere i år innførte derfor legemiddelverket elektronisk innmelding for å effektivisere innmelding og registrering av mangelsituasjoner.

Mangel på legemidler er en konsekvens av uforutsette hendelser i fabrikkene rundt i verden; i hovedsak produksjonsproblemer i Asia. Sånn sett er det ingen enkeltleverandører som kan gi absolutte garantier mot leveringsproblemer. Problemet er internasjonalt, og det må derfor både nasjonale og internasjonale tiltak til.

Legemiddelmangel
Ett av tiltakene for å sikre tilgang til legemidler i Norge er egenproduksjon av legemidler.

Samarbeid med myndighetene for å unngå legemiddelmangel

Det man kan gjøre er i størst mulig grad å redusere konsekvensene for pasientene, noe Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) peker på i sin risikoanalyse av legemiddelmangel. I denne omfattende rapporten er det nevnt en rekke gode forslag til tiltak, som LMI støtter, blant annet beredskapslagre.

LMI ønsker å samarbeide med myndighetene for å finne gode løsninger på det vi kan gjøre noe med her i Norge, og vi ser frem til at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp de gode forslagene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hør mer om viktigheten av gode beredskapslagre her:

Les mer om legemiddelproduksjon i Norge her.

Hør også Legemiddelpodden hvor tema er legemiddelmangel og -beredskap.

Nyttige lenker:

Statens legemiddelverk

NRK-sak

Felleskatalogen

Apotekforeningen

Helsedirektoratet om nasjonal legemiddelberedskap