Helseøkonomi

Ikon til Helseøkonomi

Helseøkonomi-området omfatter spørsmål knyttet til markedstilgang og andre økonomiske problemstillinger som er viktige for legemiddelindustrien. Dette inkluderer også refusjons- og finansieringsordninger i helsetjenesten. I tillegg inngår temaer som rammebetingelser som pris, finansiering, innkjøpsordninger og metodevurdering av nye legemidler i helsetjenesten (HTA).