Verdioverføringer til helsepersonell

Allerede i 2013 vedtok den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA) at alle finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner skal offentliggjøres.

– Det er leger som behandler pasienter, og dersom industrien skal klare å levere medisiner som oppfyller reelle pasientbehov må vi jobbe sammen med legene. Industrien og det offentlige helsevesenet er avhengig av hverandre, og samarbeidet fører til nye og bedre medisiner for norske pasienter, sier Ramona Eichenberger, seniorrådgiver i LMI.

Hun er svært glad for at industrien selv den gangen tok initiativ til å offentliggjøre verdioverføringene.

– Åpenhet er nøkkelen til å bygge forståelse og tillit om samarbeidet som foregår mellom industrien og helsepersonell. Derfor er nå i Norge slik at alle overføringer til leger offentliggjæres individuelt, det vil si at legene som mottar verdioverføringer navngis. Dette er noe industrien og den norske legeforening kom til i fellesskap og som skaper en åpenhetskultur rundt samarbeidet, sier Eichenberger.

30. juni offentliggjøres tallene for 2023, se lenke:

Offentliggjøringene fra 2023

Det er firmaene selv som har ansvar for offentliggjøringen, og den finnes derfor på firmaenes egne nettsider. LMI har over linket til alle våre medlemmer som selger humane legemidler. Du vil ikke finne firmaer her som utelukkende selger veterinærmedisinske legemidler, er pre-kommersielle uten legemiddelomsetning eller rene konsulentselskaper.

Se også: Brosjyre til helsepersonell 2020

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte LMI:

Ramona Eichenberger, seniorrådgiver: 918 84 464, ramona@lmi.no

Lars Alnæs, seniorrådgiver: 901 95 728, lars@lmi.no

Espen Snipstad, kommunikasjonsdirektør: 91335106, espen@lmi.no

Hva synes legene?

Her kan du høre to leger fortelle om hva samarbeidet med legemiddelindustrien betyr, og hvorfor åpenhet er viktig: