Verdioverføringer til helsepersonell

I 2013 vedtok den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA) at alle finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner skal offentliggjøres.

– Det er leger som behandler pasienter, og dersom industrien skal klare å levere medisiner som oppfyller reelle pasientbehov må vi jobbe sammen med legene. Industrien og det offentlige helsevesenet er avhengig av hverandre, og samarbeidet fører til nye og bedre medisiner for norske pasienter, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Hun er svært glad for at industrien selv har tatt initiativ til å offentliggjøre verdioverføringene. I Norge må legene som offentliggjøres samtykke til at informasjonen om dem legges ut. Verdioverføringer til helsepersonell er derfor delt i to: individuell offentliggjøring av de som samtykker og en samlet post der verdiene til de som ikke har samtykket oppgis.

– Åpenhet er nøkkelen til å bygge forståelse og tillit om samarbeidet som foregår mellom industrien og helsepersonell. Vi i industrien setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentliggjøringen, og som hjelper til med å skape en åpenhetskultur rundt samarbeidet, sier Bekkemellem.

30.juni 2016 offentliggjorde LMIs medlemsfirmaer, og selskaper med direktemedlemskap i EFPIA alle verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner for første gang. I år offentliggjøres tallene for 2019.

Se offentliggjøringene fra 2020

Det er firmaene selv som har ansvar for offentliggjøringen, og den finnes derfor på firmaenes egne nettsider. LMI har over linket til alle legemiddelselskaper som selger humane legemidler og som betaler omsetningsavgift til LMI. Du vil ikke finne firmaer her som utelukkende selger veterinærmedisinske legemidler, er pre-kommersielle uten legemiddelomsetning eller rene konsulentselskaper.

Se også: Brosjyre til helsepersonell 2020

Dersom du har spørsmål om tiltaket kan du kontakte LMI

Ramona Eichenberger, seniorrådgiver: 918 84 464, ramona@lmi.no

Lars Alnæs, seniorrådgiver: 901 95 728, lars@lmi.no

Hva synes legene?

Her kan du høre to leger fortelle om hva samarbeidet med legemiddelindustrien betyr, og hvorfor åpenhet er viktig: