Næringsutvikling

LMI arbeider for at medisinske fremskritt skal komme folk til gode, og at kvalitetssikrede og effektive legemidler skal bidra til å løse utfordringene samfunnet og helsetjenesten står overfor.

Ikon til Næringsutvikling

LMI arbeider for at medisinske fremskritt skal komme folk til gode, og at kvalitetssikrede og effektive legemidler skal bidra til å løse utfordringene samfunnet og helsetjenesten står overfor. Vi vil at det legges til rette for en sterk utvikling i norsk legemiddelindustri med sikte på et bedre tilbud til pasientene, økt verdiskaping og flere trygge arbeidsplasser. Vi jobber for tiltak som fremmer samarbeid mellom sykehusene og legemiddelindustrien, og som tiltrekker seg private forskningsaktører.

Vi fokuserer også på betingelser og rammer i innovasjonssystemet som stimulerer vekst og videreutvikling av en kunnskapsdrevet og lønnsom næring.