Forskning og utvikling

Nesten samtlige nye medisiner og vaksiner forskes fram og utprøves i regi av legemiddelindustrien. I gjennomsnitt tar det 12-13 år fra en patentsøknad leveres inn til et legemiddel er klart for markedet.

Ikon til Forskning og utvikling

Nesten samtlige nye medisiner og vaksiner forskes fram og utprøves i regi av legemiddelindustrien. I gjennomsnitt tar det 12-13 år fra en patentsøknad leveres inn til et legemiddel er klart for markedet. Utprøvingen av et nytt legemiddel skjer i nært samarbeid med helsetjenesten gjennom kontrollerte kliniske studier. Kliniske studier er viktige for å bringe nye behandlingsmetoder til pasientene, og for å gi beslutningstakere et godt dokumentasjonsgrunnlag for prioritering og innføring av ny behandling.

LMI arbeider med å forbedre rammevilkår og prosesser rundt kliniske studier, forbedre tilgang til og bruk av registerdata, øke samarbeid med akademia, virkemiddelapparatet og helsetjenesten slik at Norge blir et attraktivt land å legge FoU-aktivitet til.

Utviklingen av stadig nye medisiner gir håp til mange pasienter som vi tidligere ikke kunne behandle. Medisinske fremskritt kan sørge for at flere blir helbredet og overlever sin sykdom, eller får så god hjelp at de kan leve et godt liv med sykdommen.

Brosjyre om kliniske studier

Her kan du lese vår brosjyre om hvordan kliniske studier kan bli en del av din behandling. Brosjyren er laget i samarbeid mellom LMI, NorTrials og flere pasientforeninger, og ble publisert 20. mai 2023.

Kliniske studier kan bli en del av din behandling