Kliniske studier - hva er det og hvorfor er det viktig?

Kliniske studier handler om å teste effekt og sikkerhet av nye legemidler, eller behandlingsmetoder. Slike studier gir oss medisiner og behandling vi i dag bruker for å bekjempe sykdom - eller redde liv.

Publisert 3. juli 2020
Ikon til Kliniske studier - hva er det og hvorfor er det viktig?

Kliniske studier gir oss medisiner og behandling vi i dag bruker for å bekjempe sykdom

Hør om de mange fordelene her:

Noen av fordelene er at landets forskningsposisjon innenfor helse styrkes, forsøkene bidrar til flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser og pasienter får tilgang til nye behandlingsmetoder. Et høyt antall kliniske studier i Norge styrker pasientsikkerheten ved at norske leger får kunnskap om ny behandling, norske pasienter får tilgang til innovative legemidler – ofte flere år før de kommer på markedet og legemiddelselskapene får kunnskap og dokumentasjon om hvordan legemidlene fungerer.

De siste 30 årene har antallet kliniske studier blitt drastisk redusert i hele Europa, også i Norge. I dag er over 7000 substanser under utvikling globalt, og industrien vil ha et enormt behov for å teste ut flere av disse substansene i klinisk praksis. Norge har unike muligheter til å ta del i denne utviklingen og til å gi norske pasienter tidlig tilgang til legemidler som kan redde liv.

I brosjyren Studier til pasientens beste, som LMI i 2017 lagde sammen med Helse Bergen og VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring AS (BTO) kan du lese mer om hva en klinisk studie er, hvorfor vi trenger slik forskning i Norge, og hva legene tenker om kliniske studier. Du kan også lese historien til flere pasienter som har deltatt i slike studier, og hvordan de opplevde det.

Kliniske studier deles inn i fire faser:

Dette er utviklingsløpet til et legemiddel:

Kliniske studier utviklingsløp legemidler

Industrien har behov for å samarbeide med de offentlige aktørene i Norge for å gjennomføre studier, men for å få til det må helsetjenesten få et politisk mandat for å drive med studier i samarbeid med industrien. Den største flaskehalsen for flere studier er manglende infrastruktur på sykehusene. Det mangler personal, studiesykepleiere og prosjektkoordinatorer. Det er store krav til produksjon på sykehusene, legene løper fortere og fortere – det er vanskelig å finne tid til studier. Det er stor global konkurranse om å tiltrekke seg studier, og når et legemiddelselskap først har bestemt at de vil gjennomføre en studie i Norge, kan vi ikke være i en situasjon der legene og sykehusene sier nei fordi de ikke har tid. Sykehusene må settes i stand til å delta i kliniske studier med industrien gjennom egnet infrastruktur, stillinger og kompetanse.

Norge har flere eksellente forskningsenheter i Norge som jobber på spreng for å gi sine pasienter muligheten til å delta i studier, men vi må alle jobbe sammen for å sikre at et optimalt system for gjennomføring av kliniske studier. Det er til det beste for norske pasienter, norske leger og det norske helsevesenet!

Les også: Hva er en klinisk studie og hvorfor trenger vi flere?

Se VIS sin video om kliniske studier her, illustrert av Per Trystad:

Aktuelle lenker:

Helsenorge.no

Kreftforeningen.no

Finn en klinisk studie her:

Oslo Universitetssykehus

Helsenorge

Clinicaltrials.gov