Fiskehelse

Utviklingen i norsk havbruk har vært formidabel de siste tiårene.

Ikon til Fiskehelse

Utviklingen i norsk havbruk har vært formidabel de siste tiårene. I dag er det en næring som står for 22 700 norske arbeidsplasser, og produserer 36 millioner måltider hver dag til folk verden over. Veksten og utviklingen i norsk havbruk hadde ikke vært mulig uten en innovativ legemiddelindustri som har utviklet effektive vaksiner og legemidler til fisk. Utviklingen av stadig nye vaksiner har redusert antibiotikaforbruken med 99,95% siden midten av 1980-tallet. Dette samtidig med at næringen har vokst fra 50.000 tonn til over 1 mill. tonn laks i dag.

LMI har 6 medlemmer innenfor fiskehelse segmentet og har et egen utvalg hvor representanter fra selskapene er representert. Utvalget jobber for å skape internasjonale konkurransedyktige rammebetingelser for LMIs medlemsbedrifter innen fiskehelseområdet, samtidig som å arbeide for økt synliggjøring av bedriftenes rolle og betydning innenfor fiskehelse i Norge og internasjonalt, slik at dette fortsatt kan være en vekstnæring i Norge.