Utdanning av legemiddelkonsulenter - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.


Utdanning av legemiddelkonsulenter

Ønsker du å formidle ny og viktig informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell?
Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal overføre kunnskap om produktene. De siste årene har arbeidsmarkedet for legemiddelkonsulenter endret karakter, og det er ikke like stort behov for denne typen arbeidskraft. Man bør derfor sjekke mulighetene hos legemiddelselskapene før man setter i gang med et lengre utdanningsløp. Ofte vil selskapene sørge for å skaffe den riktige faglige bakgrunn for de ulike arbeidsoppgavene.

Legemiddelkonsulentutdanningen
Ved siden av grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper er det nødvendig for legemiddelkonsulenter å ha god kjennskap til de lover og regler som er rammene rundt forskning, distribusjon og markedsføring av medisiner i Norge.

De som ikke er utdannet lege, tannlege, sykepleier, veterinær, provisorfarmasøyt/master i farmasi eller reseptarfarmasøyt/bachelor i farmasi må ha utdanning i grunnleggende medisin og farmakologi. Denne utdanningen finnes ikke i Norge, men det er mulig å utdanne seg i Danmark, se link for mer informasjon om utdanningen i Danmark. Mer informasjon om dette nedenfor.

LMIs lov og bransjekurs
LMIs lov- og bransjekurs er obligatorisk for dem som skal arbeide som legemiddelkonsulenter, men er kun tilgjengelig for de som jobber i en av våre medlemsbedrifter.

Medisinsk del
Det er mulig å ta utdanningen i Danmark. Den består av tre moduler, og avsluttes med eksamen. Se link til utdanningen i Danmark. I Norge krever vi modulene 1, 2 og 4 (I+II).

I Sverige gjennomføres utdanningen via selvstudium og eksamen. Eksamen er delt inn i tre deler, og man kan ta eksamen til forskjellige tider, men alt må gjennomføres innen maksimalt 2 år. Alt om den svenske utdanningen finnes på Läkemedelsakademins hjemmeside, www.lakemedelsakademin.se.

Link til mer informasjon om utdanningen i Sverige 

Link til Autorisasjon av legemiddelkonsulenter i Sverige (LIF-kursen)

Link til pdf-utgave av utdanning til autorisert legemiddelkonsulent i Sverige

Arbeidserfaring
Vurderes i det enkelte tilfelle. Som eks. kan nevnes legemiddelkonsulenter utenom Norden. Det er medlemsfirmaet som søker fritak for den enkelte ansatte.


Alle som arbeider som legemiddelkonsulenter i LMIs medlemsbedrifter og andre som arbeider med informasjon til helsepersonell, skal ha tilstrekkelig utdanning og være registrert hos LMI.

Det er en egen registreringsordning for konsulenter som bare skal arbeide mot apotek. For disse konsulentene er det ikke krav om medisinsk utdannelse.