Utdanning av legemiddelkonsulenter

Ønsker du å formidle ny og viktig informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell?

Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal overføre kunnskap om produktene. Legemiddelkonsulenter skal ha tilstrekkelig fagkunnskap til å kunne presentere informasjon om produkter på en nøyaktig og ansvarsfull måte.

Legemiddelkonsulenter

Opplæring av Legemiddelkonsulenter skal gi tilstrekkelig opplæring av eller på vegne av Medlemsfirmaet de er ansatt i, og skal ha tilstrekkelig fagkunnskap til å kunne presentere informasjon om Medlemsfirmaets produkter på en nøyaktig og ansvarsfull måte. Medlemsfirmaene må påse at legemiddelkonsulentene har grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper.

Legemiddelkonsulenter skal i tillegg til å ha grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper ha god kjennskap til de lover og regler som danner rammene rundt forskning, distribusjon og markedsføring av medisiner i Norge. Gjennomført Lov- og bransjekurs og bestått eksamen er obligatorisk for legemiddelkonsulenter.

Det var inntil nylig for enkelte yrkesgrupper krav om å ta legemiddelkonsulentutdanning i Danmark eller Sverige. Det gjøres oppmerksom på at reglene er endret så det er ikke et krav i henhold til regelverket lenger.

Opplæring av konsulenter som bare skal arbeide mot apotek med reseptfrie Legemidler

Det arrangeres et eget OTC lov- og bransjekurs for konsulenter som bare skal arbeide mot apotek med reseptfrie Legemidler.

Arbeid i medlemsbedrift

Alle som skal arbeide som registrert legemiddelkonsulent i Norge må jobbe i et av LMIs medlemsfirmaer.

For mer informasjon ta kontakt med LMI på telefon 23 16 15 00.