Utdanning av legemiddelkonsulenter

Ønsker du å formidle ny og viktig informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell?

Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal overføre kunnskap om produktene. De siste årene har arbeidsmarkedet for legemiddelkonsulenter endret karakter, og det er ikke like stort behov for denne typen arbeidskraft. Man bør derfor sjekke mulighetene hos legemiddelselskapene før man setter i gang med et lengre utdanningsløp. Ofte vil selskapene sørge for å skaffe den riktige faglige bakgrunn for de ulike arbeidsoppgavene.

Legemiddelkonsulentutdanningen
Ved siden av grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper er det nødvendig for legemiddelkonsulenter å ha god kjennskap til de lover og regler som er rammene rundt forskning, distribusjon og markedsføring av medisiner i Norge.

De som ikke er utdannet lege, tannlege, sykepleier, veterinær, provisorfarmasøyt/master i farmasi eller reseptarfarmasøyt/bachelor i farmasi må ha utdanning i grunnleggende medisin og farmakologi. Denne utdanningen finnes ikke i Norge, men det er mulig å utdanne seg i Danmark og Sverige.

LMIs lov og bransjekurs
LMIs lov- og bransjekurs er obligatorisk for dem som skal arbeide som legemiddelkonsulenter, men er kun tilgjengelig for de som jobber i en av våre medlemsbedrifter.

Medisinsk del
Det er mulig å ta utdanningen i Danmark. For mer informasjon kontakt Cecilie Betzer på +45 39 15 09 08

I Sverige gjennomføres utdanningen via selvstudium og eksamen. Eksamen er delt inn i tre deler, og man kan ta eksamen til forskjellige tider, men alt må gjennomføres innen maksimalt 2 år. Alt om den svenske utdanningen finnes på Läkemedelsakademins hjemmeside. Link til mer informasjon om utdanningen i Sverige

Registrerte legemiddelkonsulenter
Alle som arbeider som legemiddelkonsulenter i LMIs medlemsbedrifter og andre som arbeider med informasjon til helsepersonell, skal ha tilstrekkelig utdanning og være registrert hos LMI.

Det er en egen registreringsordning for konsulenter som bare skal arbeide mot apotek. For disse konsulentene er det ikke krav om medisinsk utdannelse.