Utdanning av legemiddelkonsulenter

Ønsker du å formidle ny og viktig informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell?

Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal overføre kunnskap om produktene. Legemiddelkonsulenter skal ha tilstrekkelig fagkunnskap til å kunne presentere informasjon om produkter på en nøyaktig og ansvarsfull måte.

For å bli legemiddelkonsulent må man:

  1. inneha relevant utdanning * eller bestå medisinsk del i Danmark eller Sverige
  2. bestå lov- og bransjekurset i Norge
  3. arbeide i et legemiddelfirma som er medlem av LMI

Egne regler gjelder for legemiddelkonsulenter som utelukkende skal arbeide mot apotek med reseptfrie legemidler.

Medisinsk del:

Legemiddelkonsulentudanning finnes for tiden ikke i Norge. Legemiddelkonsulenter må ha grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper. Kandidater som er utdannet lege, tannlege, sykepleier, veterinær, provisorfarmasøyt/master i farmasi eller reseptarfarmasøyt/bachelor i farmasi anses å ha fått dekket dette kravet gjennom sin godkjente utdannelse. Andre uten en av de ovennevnte utdannelser må gjennomføre og bestå utdanning fra Danmark eller Sverige.

Utdanning i Danmark tilpasset norske kandidater

Atrium, som er en del av den danske foreningen for farmasøytisk industri (LIF), tilbyr norske kandidater et tilpasset kurs i naturvitenskapelige emner som anatomi / fysiologi, sykdomslære og farmakologi (I + II + III)). Etter endt kurs motta et tilpasset diplom fra Atrium.

For mer informasjon om utdanningen ved Atrium kontakt Cecilie Betzer på +45 39 15 09 08, eller se til Atrium DK

Utdanning i Sverige

I Sverige gjennomføres utdanningen via selvstudium og eksamen. Eksamen er delt inn i tre deler. Eksamen kan avlegges til ulike tider, men alt må gjennomføres innen en 2-årsperiode. Alt om den svenske utdanningen finnes på Läkemedelsakademins nettsider.

LMIs lov- og bransjekurs

I tillegg til grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper må legemiddelkonsulenter å ha god kjennskap til lover og regler som er rammene rundt forskning, distribusjon og markedsføring av medisiner i Norge. LMIs lov- og bransjekurs er obligatorisk for dem som skal arbeide som legemiddelkonsulenter i Norge.

Arbeid i medlemsbedrift

Alle som skal arbeide som registrert legemiddelkonsulent i Norge må jobbe i et av LMIs medlemsfirmaer.

For mer informasjon ta kontakt med LMI på telefon 23 16 15 00.

*Kandidater som er utdannet lege, tannlege, sykepleier, veterinær, provisorfarmasøyt/master i farmasi eller reseptarfarmasøyt/bachelor i farmasi