Legemiddelproduksjon i Norge

Norge trenger nye eksportnæringer. Legemiddelproduksjon skaper arbeidsplasser og bygger kompetanse, og er en av næringene med stort potensial for vekst.

Publisert 7. juli 2020
Ikon til Legemiddelproduksjon i Norge

Det har blitt tydelig for hele verden den siste tiden hvor viktig det er å være føre-var og ha tilgang på medisiner og medisinsk utstyr. Det finnes et stort potensial for å styrke Norges egen legemiddelproduksjon – og møte fremtiden på en bedre måte.

Hør mer om viktigheten av legemiddelproduksjon og gode beredskapslagre her:

I dag er det 12 selskaper som produserer legemidler i Norge. Totalt sysselsetter disse produksjonsbedriftene i underkant av 2 700 personer, og eksporterer for om lag 15 milliarder kroner. Selskapene er bærebjelken for verdiskaping i helseindustrien i form av arbeidsplasser og eksportinntekter.

Norsk legemiddelproduksjon gir et kinderegg av muligheter. Som næring kan det gi eksportinntekter og arbeidsplasser, men også viktig, er hvordan vi kan bli mer selvforsynt i mangelsituasjoner.

For å tilrettelegge for dette trenger industrien forutsigbare avtaler med staten og at risikoavlastningsordninger etableres. Ved å inngå økonomisk attraktive avtaler med produsenter i Norge, vil dette gjøre dem i stand til å kjøpe inn råvarer og utvikle nødvendige prosedyrer, slik at de kan produsere med kort responstid dersom en mangelsituasjon varsles.

Les mer om legemiddelindustrien i LMIs utgivelse «Tall og fakta 2020».

Legemiddelproduksjon som eksportnæring

Norge trenger nye eksportnæringer, og helseindustrien er en av næringen med stort potensial for vekst, som samtidig kan bidra til å redusere antall mangelsituasjoner.

Mange tror det er bare er å bygge en fabrikk og starte legemiddelproduksjon, men det tar mange år å gjøre både maskiner, utstyr og ansatte i stand til å produsere legemidler.

De siste månedene har koronapandemien ført til økt oppmerksomhet rundt legemiddelberedskap og norsk selvforsyning av legemidler. For å sikre at landet ikke går tom for essensielle produkter som insulin, smertestillende og antibiotika har flere ment at Norge må bli mer selvforsynt.

Hva trenger vi for å kunne bidra?

Et høykostland som Norge kan bare lykkes i den internasjonale konkurransen ved å vinne på effektivitet og produktivitet. Etablerte produksjonsmiljøer i Norge har overlevd internasjonal konkurranse ved stadige investeringer og utvikling av automatiserte og digitaliserte prosesser. Det er viktig at produksjonsbedriftene har gode rammevilkår, og at det bygges videre på kompetansen og erfaringen disse bedriftene besitter. Det er behov for et pilotsenter for tidligfase produksjon som bygger bro mellom forskningsprosjekter og industriell produksjon. Norge bør ha som ambisjon å doble eksportinntektene fra helseindustrien innen 2025, men da må det på plass en tydelig satsing fra myndighetene, fulgt opp med konkrete tiltak som forløser det store verdiskapingspotensialet i norsk legemiddelproduksjon.

Les om hvorfor legemiddelmangel oppstår, og hva legemiddelindustrien gjør for å unngå dette her.

Nyttige lenker:

Menon-rapporten om Helsenæringens verdi 2020

Statens legemiddelverk

Helsedirektoratet om nasjonal legemiddelberedskap