Avanserte terapier (ATMP)

Med avanserte terapier menes medisiner basert på gener (genterapi), vev (vevsterapi) eller celler (celleterapi), og på fagspråket kalles dette Advanced Therapies Medicinal Products (ATMP).

Publisert 15. juni 2021

Avanserte behandlinger (heretter kalt ATMP) er – som navnet tilsier – komplekse behandlinger med høyt innovasjonsnivå, og utgjør en helt ny klasse legemidler. Behandlingene er basert på gener, vev eller celler, i motsetning til tradisjonelle legemidler som er basert på kjemiske eller biologiske forbindelser. Per mai 2020 er det 10 slike legemidler med markedsføringstillatelse i Europa, men flere hundre nye terapier testes ut i kliniske studier.

På denne temasiden finner du informasjon om avanserte terapier (ATMP), inkludert utdanningsmateriell, webinarer og nyttige lenker knyttet til denne gruppen medisiner.

Hva er ATMP?

Les mer

Hvordan jobber LMI med ATMP?

Les mer

Møteserie om ATMP

Les mer

Videoer, rapporter og andre kilder om ATMP

Les mer