Om legemiddelindustrien

Alle medisiner du får på apotek, sykehus eller hos legen er det legemiddelindustrien som leverer. Det er vi stolte av.

Publisert 15. november 2019

Legemiddelindustrien har gjennom de siste hundre årene gitt år til livet og liv til årene. Millioner av mennesker er blitt spart for lidelse og død takket være medisinske fremskritt. Så og si alle medisiner du får på apotek, sykehus eller hos legen er det vi som leverer. Det er vi stolte av. 

Legemiddelindustrien i Norge

Legemiddelindustrien i Norge har over 4000 ansatte i 57 ulike selskaper. Dette er forskere, leger, sykepleiere, farmasøyter, jordmødre, fysioterapeuter, biologer, helseøkonomer, ingeniører og en rekke andre yrkesgrupper. Det er dedikerte, dyktige mennesker som brenner for jobben sin, og som ønsker å bidra til å utvikle innovasjoner som kommer pasienter og samfunnet til gode. Med innovasjoner mener vi blant annet medisiner, diagnostiske verktøy og andre helseløsninger for både mennesker og dyr.

LMI er bransjeforeningen for disse selskapene. Les mer om LMI og hva vi jobber for her.

Gjennom å utvikle medisiner som kommer mennesker til gode over hele kloden, bidrar legemiddelindustrien til å redde liv hver dag. Medisiner er uunnværlig i legens verktøykasse. Noen medisiner lindrer. Noen forebygger. Mange helbreder og redder liv.

Les mer om kliniske studier og om hvordan legemidler utvikles.

Vi i legemiddelindustrien må være både tålmodige og utålmodige. Tålmodige, fordi det tar mange år å utvikle nye medisiner. Det koster milliarder. Kravene til sikkerhet for forbrukerne er store; du skal kunne stole på at våre medisiner er trygge og at de virker som de skal. Utålmodige, fordi vi vet at vår kunnskap og nyskapning kan gi hjelp og nytt håp til mange syke pasienter.

Kilde: Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Nye tider gir nye utfordringer. Stadig flere blir syke som følge av livsstil. Det finnes ikke medisiner som kan forhindre det, men det finnes medisiner som kan begrense mange av de alvorlige komplikasjonene som ofte følger av livsstilssykdommer. Når samfunnet skal håndtere konsekvensene av disse, er medisiner avgjørende. 

Samtidig blir vi flere eldre i landet vårt, og vi lever lengre. Vi vet at medisiner bidrar til å gjøre livet lettere i høy alder. Det er viktig for de mange som opplever bedre livskvalitet, men også viktig for samfunnet.

Vi i legemiddelindustrien ønsker at Norge skal ha store ambisjoner innen innovasjon og forskning. Vi er allerede en næring fellesskapet vårt kan være stolte av. Legemiddelindustrien bidrar med verdiskapning, nasjonal produksjon og utvikling av kompetansebaserte arbeidsplasser mange steder i landet.

Men vi kan og vil bidra enda mer. Norges fremste fortrinn er befolkningens kunnskap. Ved å satse på den kunnskapsintensive industrien skaper vi grunnlag for vekst og utvikling også i fremtiden. Vi har kreftforskning i særklasse, og vi må omsette denne i medisiner som når frem til alle pasienter. Vi er en stor oppdrettsnasjon, og satser på vaksiner som holder fisken frisk.

Vår aktivitet medfører ansvar. Vi arbeider med liv og helse. Vi er vårt ansvar bevisst. 

Nyttige lenker:

NHO

NHO Geneo

Norsk industri

Direktoratet for medisinske produkter (DMP)