Nyheter LMI (1106)

Søkerworkshop om Pilot Helse

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp - fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. 11. februar blir det avholdt en søkerworkshop.

Les mer
Merck og MSD håper handlingsplanen for kliniske studier kan være med på å snu den nedadgående trenden

Merck og MSD håper handlingsplanen for kliniske studier kan være med på å snu den nedadgående trenden

Steinar Thoresen og Hanne Wessel Lund ser med bekymring på nedgangen i antallet kliniske studier i Norge de siste årene.

Les mer
Kronikk: Sammen kan vi skrive historie

Kronikk: Sammen kan vi skrive historie

Gjennom sterke partnerskap og nye former for samarbeid, kan Koronapandemien bli en katalysator for en forsterket norsk helsenæring, skriver Karita Bekkemellem i E24.

Les mer
- CAR-T- eksemplet understreker potensialet av offentlig-privat samhandling i helsesektoren

- CAR-T- eksemplet understreker potensialet av offentlig-privat samhandling i helsesektoren

Lars Petter Strand i Novartis mener CAR-T speiler visjonen som fremlegges i Regjeringens nye handlingsplan for å få flere kliniske studier til Norge.

Les mer
- Industrien har tatt et stort samfunnsansvar

- Industrien har tatt et stort samfunnsansvar

- Mitt inntrykk så langt er at industrien har tatt et stort samfunnsansvar når det gjelder både pris og fordeling av vaksiner til landene, sier helseminister Bent Høie.

Les mer
Handlingsplanen for kliniske studier: - Gir gode forutsetninger for å lykkes

Handlingsplanen for kliniske studier: - Gir gode forutsetninger for å lykkes

Handlingsplanen, som ble lagt frem av regjeringen mandag denne uken, gir gode forutsetninger for å lykkes med å øke antall kliniske studier, mener flere selskaper i legemiddelindustrien i Norge.

Les mer
Koronavaksiner: dette er historiene fra selskapene selv

Koronavaksiner: dette er historiene fra selskapene selv

De er blant selskapene som har kommet lengst i utviklingen av vaksiner mot covid-19. Hvordan har året vært? Hvordan har de klart det så raskt? Hør Legemiddelpodden #13.

Les mer
Presentasjon av handlingsplan for kliniske studier

Presentasjon av handlingsplan for kliniske studier

Onsdag 27. januar inviterer LMI og samarbeidspartnerne NorCrin, Inven2, Innovasjon Norge og Melanor til presentasjon og gjennomgang av handlingsplanen for kliniske studier. Helse- og omsorgsdepartementet kommer også.

Les mer
Norge skal bli verdensledende på helsedata

Norge skal bli verdensledende på helsedata

- Norges ambisjon bør være å bli verdensledende på helsedata, dataanalyse og forskning. Og vi er godt i gang med å realisere dette nå.

Les mer
- Jeg ønsker mer samarbeid mellom tjenestene og næringslivet

- Jeg ønsker mer samarbeid mellom tjenestene og næringslivet

Det sa Bent Høie og fremhevet IMPRESS-studien som eksempel på samarbeid som alle parter er tjent med i årets sykehustale, som ellers var sterkt preget av annerledesåret grunnet Koronapandemien.

Les mer
– Stor etterspørsel medfører at det er attraktivt for kriminelle å produsere og omsette falske vaksiner

– Stor etterspørsel medfører at det er attraktivt for kriminelle å produsere og omsette falske vaksiner

Statens legemiddelverk (SLV) sier det er svært viktig å sikre distribusjonskjeden av covid-19-vaksinene i Europa.

Les mer
Hva skal vi leve av etter oljen? Denne næringen kan være svaret

Hva skal vi leve av etter oljen? Denne næringen kan være svaret

Satsingen på livsvitenskap kan gjøre Norge til en ledende nasjon på et felt som skaper innovasjon, næring og arbeidsplasser for fremtiden, skriver Karita Bekkemellem i Aftenposten.

Les mer