Nyheter LMI (622)

BMS kåret til en av Norges beste arbeidsplasser

Bristol-Myers Squibb (BMS) er nummer to i kåringen av Norges beste arbeidsplasser i kategorien bedrifter under 50 medarbeidere.

Les mer
Ønsker fokus på verdsetting av fremskritt

Ønsker fokus på verdsetting av fremskritt

- Det kan synes som om norske helsemyndigheter har en noe annen tilnærming i sine vurderinger av verdien av fremskritt i legemiddelbehandling enn det man ser i andre land, sier...

Les mer
Har en kule å takke

Har en kule å takke

- Jeg vil takke hele ThermoFisher-teamet for å ha bidratt til å redde livet til datteren vår, sier Tom Whitehead, pappaen til Emily, som fikk leukemi i 2012.

Les mer
Nok snakk om kliniske studier – på tide å handle

Nok snakk om kliniske studier – på tide å handle

- Kliniske studier medfører viktig kompetanseoverføring, og til at nye og bedre metoder kan tas i bruk på sykehusene, skriver seniorrådgiver i LMI, Katrine Bryne, i en kronikk i Dagens...

Les mer
Er pasientene i sentrum i beslutningsprosessene?

Er pasientene i sentrum i beslutningsprosessene?

Velkommen til frokostmøte der vi vil snakke med pasientorganisasjoner, brukerrepresentanter og myndigheter om dette spørsmålet.

Les mer
Overgangsfasen for FMD-implementeringen ikke tidfestet

Overgangsfasen for FMD-implementeringen ikke tidfestet

Årets første frokostmøte i regi av DM Pharma handlet om EUs forfalskningsdirektiv og status rundt implementeringen av de nye sikkerhetstiltakene.

Les mer
Miljøkrav i anbud

Miljøkrav i anbud

I dag, mandag, offentliggjorde Sykehusinnkjøp at de for første gang stiller miljøkrav i legemiddelanskaffelser. – Vi imøtekommer selvsagt nyheten med åpne armer, sier leder for LMIs miljøgruppe Terje Kvale (MSD).

Les mer
- Virkeligheten er ikke store tønner med dødninghoder som dumpes i merdene

- Virkeligheten er ikke store tønner med dødninghoder som dumpes i merdene

Adm. dir i LMI, Karita Bekkemellem, tar i en kronikk i kyst.no, et oppgjør med noe av legemiddelkritikken mot oppdrettsnæringen.

Les mer
Kvinner i næringslivet – legemiddelindustrien leder an

Kvinner i næringslivet – legemiddelindustrien leder an

På mange områder har Norge kommet langt innen likestilling. Men ikke i næringslivet. - Legemiddelindustrien i Norge er et unntak: her er hele 7 av 10 ledere kvinner, forteller Karita...

Les mer
Medisinske kvalitetsregistre vil gi bedre datakvalitet og dekningsgrad

Medisinske kvalitetsregistre vil gi bedre datakvalitet og dekningsgrad

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i et høringsnotat at behandling av helseopplysninger i medisinske kvalitetsregister skal reguleres i forskrift med hjemmel i helseregisterloven. LMI støtter dette forslaget.

Les mer
Legemiddelfokus i årets e-helserapport

Legemiddelfokus i årets e-helserapport

Direktoratet for e-helse har nylig utgitt rapporten Utviklingstrekk 2019, der de belyser trender og utviklingstrekk innen e-helse. LMI er fornøyde med at legemiddelområdet får et eget kapittel.

Les mer
LMI møtte Blodkreftforeningen

LMI møtte Blodkreftforeningen

Kombinasjonsbehandlinger, norsk legemiddelgodkjenningsprosess og forskjeller i norsk kreftbehandling var blant temaene da LMI hadde besøk av Blodkreftforeningen.

Les mer