Veikart for legemiddelindustrien

Publisert 3. mai 2017

LMI har utarbeidet et veikart som beskriver hvordan legemiddelindustrien, sammen med andre aktører, kan bidra til å bedre helse og livskvalitet for befolkningen og samtidig skape nye og produktive arbeidsplasser i Norge.

Bilde av de som har skrevet veikartet

SER INN I FREMTIDEN: Fra venstre Karita Bekkemellem, Jens Halvard Grønlien, Monica Larsen og Eline Feiring

I likhet med flere av medlemmene i Norsk Industri har også Legemiddelindustrien (LMI) utarbeidet et veikart som skal si noe om veien fremover – med et perspektiv på 30 år. Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, og Jens Halvard Grønlien, leder i LMIs Næringspolitiske utvalg, har ledet arbeidet og forfattet veikartet. Kommunikasjonsrådgiver i LMI, Eline Feiring, har skrevet reportasjene.

– Den medisinske historien står midt i et paradigmeskifte. Millioner av mennesker i hele verden får tilgang til medisinske gjennombrudd som redder, forlenger og forbedrer liv. Forskning, teknologi og genteknologi møtes i nye plattformer som gjør at vi kan forstå og kartlegge årsaken til sykdom på en langt bedre måte enn før. I samarbeid med den norske helsetjenesten, og med andre teknologileverandører, kan legemiddelindustrien bidra til bedre helse i befolkningen. Industrien kan også sørge for kompetanseoverføring og styrking av Norges innovasjonskraft på helseområdet og bidra positivt til utviklingen av nytt næringsliv. Det er avgjørende når vi nå går inn i en ny epoke for norsk helse- og omsorgstjeneste. Omstilling, digitalisering, ny teknologi og produktutvikling blir nøkkelord, sier Monica Larsen.

I veikartet for legemiddelindustrien kan du lese både om utfordringer, muligheter og veien videre. Du kan også lese konkrete eksempler som viser hvordan behandlingsutviklingen har ført til at man nå kan kurere sykdommer man tidligere bare kunne bremse, hvilke muligheter ny teknologi utgjør for helsen vår i fremtiden, og hvor store besparelser samfunnet kan gjøre på grunn av nye behandlingsmetoder.

– Vi må sørge for rask og lik tilgang til nye behandlingsmuligheter, og fokusere på helhetlige løsninger. Vi må endre fokuset fra «kostnad per pille» til «mer helse for hver krone». Gjennom helhetlig politisk satsing vil man kunne oppnå mer samhandling, bedre ressursbruk, høste mer av vekst og verdiskaping – og samtidig styrke vårt helsevesen til det beste for befolkningen og pasientene i særdeleshet, sier Jens Halvard Grønlien fra det biofarmasøytiske selskapet AbbVie.

Karita Bekkemellem minner om at legemiddelindustrien kan utgjøre et kinderegg for Norge ved å bidra til god helse, flere arbeidsplasser og økt næringsvekst.

– Vi er vårt ansvar bevisst og vil fortsette viktig forskning og utvikling for at enda flere skal få bedre helse, lengre liv og bedre livskvalitet, sier Bekkemellem.

Veikartet kan du lese her:

Veikart for legemiddelindustrien. Dagens gjennombrudd – morgendagens medisin