Felleskatalogen - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Felleskatalogen

Felleskatalogen AS er et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien (LMI).

Felleskatalogen AS er utgiver av Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge og Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen (Veterinærkatalogen). Førstnevnte utgis årlig og opplaget i 2016 var 29 000 kataloger. Veterinærkatalogen utgis annen hvert år og opplaget i 2014 var 4000 kataloger. I tillegg til katalogene er Felleskatalogen AS ansvarlig for nettstedet www.felleskatalogen.no, Felleskatalogen i Norsk helsenett nhn.felleskatalogen.no, nedlastbarweb, webservicer og Felleskatalogen for smarttelefoner og lesebrett.

Felleskatalogtekstene og veterinærtekstene utarbeides i samarbeid mellom legemiddelfirmaene og Felleskatalogens redaksjon. Statens legemiddelverk har godkjent preparatomtalene (SPC) som Felleskatalogtekstene er basert på.

Del saken: