Pasienttilgangsutvalget har byttet navn

Etter flere reaksjoner har nå Pasienttilgangsutvalget endret navn tilbake til det opprinnelige navnet: Helseøkonomiutvalget.

Publisert 12. oktober 2015

Etter flere reaksjoner har nå Pasienttilgangsutvalget endret navn tilbake til det opprinnelige navnet: Helseøkonomiutvalget.

LMI har mottatt flere henvendelser om at navnet Pasienttilgangsutvalget er misvisende og skaper forvirring hos eksterne aktører. Tilbakemeldingene er at navnet høres ut som at legemiddelindustrien ønsker tilgang på pasienter, og ikke som det egentlig er ment: at pasientene skal ha tilgang til nye legemidler. Utvalget og LMIs styre har vedtatt at de tar tilbake det opprinnelige navnet Helseøkonomiutvalget.

Utvalgets mandat forandrer seg ikke. Helseøkonomiutvalget skal fortsatt arbeide med aktuell markedstilgang og helseøkonomiske problemstillinger som er viktige for legemiddelindustrien, herunder utrede og fremarbeide dokumentasjon om refusjons og finansieringsordninger i hele helsetjenesten. I tillegg vil helseøkonomiutvalget arbeide med rammebetingelser omkring pris, finansiering, innkjøpsordninger og vurdering av nye legemidler i helsetjenesten (HTA).

Utvalget har også hatt navnet Markedstilgangsutvalget i en periode.

– Kjært barn har mange navn, sier seniorrådgiver i LMI, Karianne Johansen.

Det opprinnelige Helseøkonomiutvalget ble opprettet i 2010 og har endret navn flere ganger, forteller hun.

– Første navnendring kom i 2013, da det ble Markedstilgangsutvalget – trolig fordi mange som jobber med refusjon, finansiering og helseøkonomi i bedriftene jobber i Market Access-avdelinger, som det heter i de globale organisasjonene.  Styret i LMI ønsket et navnebytte til Pasienttilgangsutvalget for å få mer fokus på at vi var opptatt av at pasientene skulle få tilgang til nye medisiner. Men det har likevel skapt mest forvirring og tilbakemeldinger om at det er misvisende. Nå tar vi tilbake det gamle navnet og sier vi jobber med helse og økonomi. Det er jo noe de aller fleste forstår, og begge fagområdene er svært sentrale for utvalget, sier Johansen.

Det nåværende utvalgets medlemmer er Petter Foss (leder) fra Novartis Norge, Line Walen fra Roche Norge, Lea Gjønnes fra GlaxoSmithKline, Oddvar Solli fra Pfizer, Anne Lebesby Høeg fra MSD (Norge), Bjørn Magnus Bjørnstad fra Biogen Norway, Tor Frostelid fra AstraZeneca, Erik Stene fra UCB Pharma og Hallstein Husbyn fra Takeda. Karianne Johansen fra LMI er koordinator.