Visste du at kliniske studier kan bli en del av din behandling?

Kliniske studier er viktig for å kunne ta i bruk nye behandlinger. Her testes legemidler på mennesker på en systematisk og nøye kontrollert måte, og dette foregår i sykehus, hos fastlegen eller i andre helseinstitusjoner. Les pasientbrosjyren vår her

Eksportrådet anbefaler satsing på helseindustri

Nasjonalt eksportråd anbefaler vår næring som et satsingsområde for å øke eksporten for Norge i fremtiden.

Med over 7000 medisiner under utviking, gir vi oss ikke før alle som er berørt av sykdom kan se frem til en lysere morgendag. #WeWontRest

Nyheter fra LMI

Visste du at kliniske studier kan bli en del av din behandling?

Visste du at kliniske studier kan bli en del av din behandling?

Vi i LMI har i samarbeid NorTrials og flere pasientforeninger utarbeidet en digital brosjyre som forklarer dette nærmere. Print den gjerne ut og les den sammen med familien.

Les mer
Meld deg på møtet om digitale terapier

Meld deg på møtet om digitale terapier

Mandag 5. juni arrangerer LMI og Biogen et åpent frokostmøte med fokus på tilgang til digitale terapier i Norge.

Les mer
LMIs høringssvar til NOUen om Fremtidens apotek

LMIs høringssvar til NOUen om Fremtidens apotek

LMIs har gitt høringssvar til Apoteklovutvalgets rapport NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig. Les høringssvaret her.

Les mer

LMI: Vi er stolte av våre medlemmer

Meld deg på LMIs nyhetsbrev

Aktuelt i bransjen

Presseklipp

Legemiddelverket må redusere med opptil 30 ansatte – uten oppsigelser

Samtidig som Legemiddelverket gis nye oppgaver i den foreslåtte omrokkeringen av helseforvaltningen, har direktør Audun Hågå vært nødt til å «trykke på den røde knappen» når det gjelder budsjettet, skriver MedWatch.

Beslutningsforum sa ja til 15 legemidler - to saker med Venclyxto utsettes

15 av 24 avgjørelser var positive, viser protokollen fra Beslutningsforums møte mandag 22. mai. Blant annet innføres både dabrafenib (Tafinlar) og pralsetinib (Gavreto) til pasienter med ikke-småcellet lungekreft, skriver HealthTalk.

Beslutningsforum sa nei til lymfekreftbehandling

Ibrutinib (Imbruvica), et legemiddel til behandling av Waldenströms makroglobulinemi, er for kostbart, skriver Dagens Medisin.

Konkurransetilsynet vil ha markedsføring av priser på reseptfrie legemidler

Konkurransetilsynet skriver i sitt høringssvar til Apoteklovutvalgets rapport at det ikke kan se at utvalget har dokumentert en sammenheng mellom lav pris og økt misbruk. Derfor ønsker tilsynet at det åpnes for å reklamere for pris, skriver Dagens Medisin.

Les flere innlegg

Blogg

Blogg: Slik kan nye prioriteringer gi mer helse for pengene

Regjeringen har varslet en ny prioriteringsmelding for legemidler. Målet med den bør være å tilrettelegge for å få mest mulig helse for felleskapets penger, skriver Veronika Barrabes i Dagens Medisin.

Blogg: den viktigste jobben begynner nå

Den viktigste jobben med å bedre systemet for Nye metoder starter nå, blogger Karita Bekkemellem i Dagens Medisin.

Blogg: Derfor trenger vi å bruke nye pris- og betalingsløsninger

Karita Bekkemellem blogger i Dagens Medisin dagen før LMI har invitert til et møte om temaet.

Blogg: - Vi må snu alle steiner for ALS- og demenspasientene

Stortinget går ikke inn for FrPs forslag om å innføre en «Right to try»-ordning for alvorlig syke pasienter. Heldigvis finnes det andre muligheter til å prøve legemidler før de er godkjent, blogger Karita Bekkemellem i Dagens Medisin.

Blogg: Åpenhet og samarbeid redder liv

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell er avgjørende for god og riktig pasientbehandling, tilgang til nye medisiner og kunnskap om nye, innovative legemidler, blogger Karita Bekkemellem i Dagens Medisin.

Les flere innlegg