Spørsmål og svar om koronavaksiner

Hvordan har man kunnet utvikle covid-19-vaksiner så raskt? Hvor effektive og sikre er de, og når kan vi vente at vaksinene er klare for distribusjon? Les vår Q&A.

Vaksiner

Visste du at hele 70 prosent av produksjonstiden for vaksiner går med til kvalitetskontroll? Man tar ingen snarveier når det gjelder å dokumentere sikkerhet og effekt i utviklingen av vaksiner.

Forskningsoversikt koronaviruset

Den pågående pandemien til sars-CoV-2-viruset som forårsaker covid-19-sykdommen, har utløst store globale tiltak i medisinsk forskning og utvikling.

#StoltAvBransjen

Legemiddelindustrien i landet vårt teller rundt 4000 ansatte, i mer enn 60 ulike selskaper. Felles for disse utrolige dyktige fagmenneskene er troen på at hardt arbeid og tålmodighet skaper håp og redder liv.

Med over 7000 medisiner under utviking, gir vi oss ikke før alle som er berørt av sykdom kan se frem til en lysere morgendag. #WeWontRest

Nyheter fra LMI

Hold av datoen for nordisk livsvitenskaps-møte

Hold av datoen for nordisk livsvitenskaps-møte

Hvordan kan nasjonale livsvitenskapsstrategier og økt samarbeid kan føre til et mer konkurransedyktig Norden? Legemiddelindustri-foreningene i Norden inviterer til et digitalt seminar 18. mars.

Les mer
Sjeldendagen: La 2021 være året for sjeldne diagnoser

Sjeldendagen: La 2021 være året for sjeldne diagnoser

Skal vi bli gode til å behandle eller kurere sjeldne sykdommer må vi bli bedre til å behandle dem for det de er: sjeldne, skriver Karita Bekkemellem i Dagens Medisin.

Les mer
Farmastat oppdaterer fylkesinndelingen i tråd med regionsreformen

Farmastat oppdaterer fylkesinndelingen i tråd med regionsreformen

Oppdateringen, som deler landet inn i markedsområder, gir økte muligheter for analysegrunnlag for alder, kjønn og geografiske forskjeller i det norske markedet.

Les mer

#WeWontRest i kampen mot Covid-19

Effekten av Covid-19 merkes over hele verden. Legemiddelindustrien forplikter seg til en global innsats for å ta vare på de som er berørt av viruset og utvikle behandlinger og vaksiner i kampen mot Covid-19.

Meld deg på nyhetsbrevet

Aktuelt i bransjen

Presseklipp

Det haster for barn med sjeldne sykdommer

Forskrift om masseundersøkelser av nyfødte må endres for å inkludere spinal muskelatrofi (SMA) i nyfødtscreeningen, og helseministeren må handle raskt. For mens søknaden behandles, fødes barn som ikke får behandling i tide til å unngå tap av muskelkraft og styrke, skriver Sissel Rodal i Novartis i Dagens Medisin.

Alvorlig kronisk syke barn må følges bedre opp!

Vi savner en helhetstenking – og felles innsats – for alle barn og unge med kroniske, alvorlige helseplager, uavhengig av diagnose, skriver flere leger i Dagens Medisin.

Tok opp habiliteten til professor

I referansegruppens første møte i januar pekte helsetopper i offentlig sektor på at noen i evalueringsgruppen til Proba samfunnsanalyse kunne ha interessekonflikter. Professor Ivar Sønbø Kristiansen utpekte seg selv som mål for angrepet, skriver Dagens Medisin.

FDAs rådgivere gir Johnson&Johnson-vaksinen grønt lys

Koronavaksinen til Johnson & Johnson anbefales til bruk i USA av en gruppe uavhengige rådgivere. Det åpner for at vaksinen kan bli godkjent innen kort tid, skriver ABC Nyheter.

Les flere innlegg

Twitter

Les flere saker på Twitter

Blogg

Sjeldendagen: La 2021 være året for sjeldne diagnoser

Skal vi bli gode til å behandle eller kurere sjeldne sykdommer må vi bli bedre til å behandle dem for det de er: sjeldne, skriver Karita Bekkemellem i Dagens Medisin.

Dette er viktig når den aller første strategien for sjeldne tilstander lages

Norges første nasjonale strategi for sjeldne diagnoser skal utarbeides og Karita Bekkemellem blogger om hva den bør inneholde.

Verdens Alzheimers-dag: slik kan norsk ekspertise bidra til å løse gåten

Blogg i Dagens Medisin: I dag er verdens Alzheimers-dag. En sykdom så smertefull for pasienter og pårørende og samtidig så sammensatt at 99 prosent av behandlinger som utvikles mislykkes.

Spesialistenes MS-alarm illustrerer store systemutfordringer

Spesialistenes opprør mot behandling av MS-pasienter oppsummerer mye av det LMI mener er blant hovedutfordringene med dagens legemiddelpolitikk, skriver Karita Bekkemellem i Dagens Medisin.

Nåløyet for nye legemidler er trangt

Evalueringen av helseministerens system for Nye metoder må vurdere alle sider som reelt sett hindrer pasienter i å få rask tilgang til nye behandlinger, skriver LMIs Line Walen i DM.

Les flere innlegg