Vaksineutvalget ga innspill til FHI

Publisert 20. juni 2016
Steffen Ristun.

UTVALGSLEDER: Leder av Vaksineutvalget i LMI, Steffen Ristun.

Representanter fra Vaksineutvalget i LMI var nylig i møte med Folkehelseinstituttet om oppfølging av Legemiddelmeldingen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet fått i oppdrag å følge opp spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon i Legemiddelmeldingen. Blant annet skal de utrede hvordan man kan få et robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi, de skal gjennomgå dagens finansieringsordning for vaksiner og de skal utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne.

Onsdag 15. juni var en rekke organisasjoner invitert til et arbeidsmøte hos FHI for å gi sine innspill til dette arbeidet – blant annet LMI, Legeforeningen, Smittevernlegene, Kreftforeningen, FFO, Apotekforeningen og de regionale helseforetakene. Tre av organisasjonene fikk muligheten til å presentere sitt perspektiv: Vaksineutvalget i LMI, Norsk sykepleierforbund ved Landsgruppen av helsesøstre, og Norsk samfunnsmedisinsk forening. Fra Vaksineutvalget stilte Kristian Lie (GSK) og utvalgsleder Steffen Ristun (Pfizer).

– Folkehelseinstituttet har anerkjent LMI og Vaksineutvalget som en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet og vi setter stor pris på at vi får medvirke og gi innspill på hva vi mener er viktig i denne prosessen, sier Ristun.

FHI vil i løpet av juni sende sine forslag ut på høring med høringsfrist 15. august, før endelig rapport sendes Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av september.