– Satt ut av helseministerens slakt

Helseminister Bent Høie slakter LMIs forslag om midlertidig finansiering av legemidler før han har fått det skikkelig presentert. Karita Bekkemellem er satt ut av helseministerens nedsabling.

Publisert 14. oktober 2016

Helseminister Bent Høie slakter LMIs forslag om midlertidig finansiering av legemidler før han har fått det skikkelig presentert. Karita Bekkemellem er satt ut av helseministerens nedsabling.

– Helseministeren forsvarer et system med lite fokus på pasientdimensjonen, sier Bekkemellem til Dagens Medisin

Det var fra talerstolen på prioriteringskonferansen Helse i Utvikling at helseministeren slaktet forslaget til LMI. Dette til tross for at han ikke har svart på LMIs henvendelser om å få presentere forslaget skikkelig.

Helseministeren har tidligere sagt at man i stedet må jobbe for å få ned saksbehandlingstiden. Det er vel og bra, men ikke nok, mener seniorrådgiver i LMI, Erling Ulltveit.

– Det er positivt at det fokuseres på å få ned saksbehandlingstidene i Nye Metoder. Saksbehandlingstiden i dag kan være opptil ett år. Det er antagelig rom for å kutte saksbehandlingstiden noe, men med tanke på de omfattende vurderingene som gjøres, er det neppe realistisk å kutte den med veldig mange uker. Og pasientene dør mens de venter. Skal det ikke finnes noen andre måter å løse dette på enn å få ned saksbehandlingstiden? Vi syns det er dårlig sosialpolitikk å innta en slik holdning. Vi i industrien tar ansvar og kommer med forslag til en løsning.

Så hva går løsningsforslaget ut på?
– Forslaget går ut på at det innføres en avtalebasert løsning mellom myndighetene og leverandørene der legemidler som er til metodevurdering kan gjøres tilgjengelige for pasientene så snart markedsføringstillatelse foreligger. Leverandøren forplikter seg til å tilbakebetale de rabattene som man etter hvert forhandler seg fram til. Rabattene får tilbakevirkende kraft og helseforetakene kan ta legemidlene i bruk tidligere med visshet om at de vil få tilbakebetalt differansen mellom maksimalpris og avtalepris.

Hva hvis Beslutningsforum sier nei?

Karita Bekkemellem og Erling Ulltveit. Foto: Anne Grete Storvik, Dagens Medisin

– Sier Beslutningsforum nei, vil leverandørene ha forpliktet seg til å betale en forhåndsdefinert rabattsats for de legemidlene som har blitt brukt mens Beslutningsforum behandlet saken. Vi mener dette er et vinn-vinn forslag som er bedre enn de to alternativene som tilbakevises i prioriteringsmeldingen, sier Ulltveit.

Karita Bekkemellem understreker at LMI ikke har hele løsningen, men et grunnlag for diskusjon.

– Det vi ønsker oss er at myndighetene viser forståelse for problemstillingen og blir med på å diskutere mulige løsninger. Systemet eies av statsråden. Vi er helt prisgitt viljen til å gå i dialog og prøve det ut, sier Bekkemellem.

Høie mener modellen svekker dessuten statens mulighet til å forhandle med industrien om urimelige priser. Det er ikke LMI enige i.

– Påvirker dette forslaget prioriteringene? Gjør det at legemidler sniker i køen? Vi mener at det ikke gjør det. All erfaring viser at de fleste av disse legemidlene vil få ja i Beslutningsforum etter hvert uansett, bare at det tar så forferdelig lang tid. Så dette er bare for å sikre pasientenes reelle tilgang. Sier Beslutningsforum nei, er det ikke å snike i køen, for staten får tilbakebetalt pengene. Så vi mener at dette er en vinn-vinn-situasjon både for pasientene, myndighetene og industrien, sier Ulltveit.