Norsk-indisk antibiotikasamarbeid

Publisert 9. desember 2016

Statsrådene Bent Høie og Børge Brende markerte i dag starten på et historisk norsk-indisk forskningssamarbeid om antibiotikaresistens.

Ledende forskningsmiljøer i India og Norge skal samarbeide i kampen mot en av de største truslene mot folkehelsen. Regjeringen gir 40 millioner kroner til ordningen, der det stilles krav om at norske og indiske fag- og forskningsmiljøer skal samarbeide om søknad og gjennomføring av prosjektene.

FORSKNINGSSAMARBEID: Fra venstre: Bent Høie, Arvid Hallén, Børge Brende og Erlend Smeland.

FORSKNINGSSAMARBEID: Fra venstre: Bent Høie, Arvid Hallén, Børge Brende og Erlend Smeland.

Samarbeidet ble markert på laboratoriet Mikrobiologen på Rikshospitalet i dag, der begge statsrådene, professor Erlend Smeland og forskningsrådets direktør Arvid Hallén var til stede.

– Det er gode grunner til å markere starten på et viktig norsk-indisk samarbeid, og det er flott å kunne gjøre det her på Rikshospitalet med både utenriksministeren og helseministeren til stede. Mange tiltak må til for å bekjempe resistensutviklingen, men som nesten alltid er mer kunnskap en viktig del av svaret. Det trengs forskning, og vi må jobbe på tvers av sektorer, næringer, fagområder og vi må jobbe internasjonalt, sa Arvid Hallén.

Hallén kunne fortelle litt om bakgrunnen til samarbeidet. Denne konkrete utlysningen er en oppfølging av en MoU mellom Forskningsrådet og Indian Council for Medical Research som Hallén undertegnet i India i oktober 2013, der både konge og president var til stede. Det var opprinnelig India som, for fire år siden brakte temaet på banen første gang. I ettertid har indiske og norske forskere vært samlet i to workshops, en i Norge i 2013 og en i India i 2016.

– India har stor kompetanse på dette feltet, samtidig som indiske og utenlandske forskere kan lære av hvordan vi overvåker antibiotikaresistens i Norge. Norge fungerer som en pilot, sa Hallén.

Helseminister Bent Høie understreket at arbeidet mot antibiotikaresistens er en av de viktigste helsepolitiske sakene for den norske regjerningen nå, både nasjonalt og internasjonalt.

– Så jeg er veldig glad for at Norges forskningsråd nå i dag lyser ut et treårig norsk forskningssamarbeid for å bekjempe verdens største helsetrussel, at det har en ramme på 40 millioner kroner og at også det indiske forskningsmiljøet vil legge ned en stor forskningsinnsats, sa Høie.