– Glem næringsnøytralitet. Vi har bestemt oss for at vi vil bygge denne næringen

Publisert 30. mars 2017

Kristin Vinje i Høyres helsenæringsutvalg er klar på at partiet vil bygge helsenæring.

VIL HA HELSENÆRING: Karita Bekkemellem i LMI (i midten) er glad for at Høyre vil bygge en sterk helseindustri i Norge. Kristin Vinje (t.v.) og Kristin Ørmen Johnsen (t.h) sitter begge i Høyres helsenæringsutvalg som inviterte til seminar.

Høyres helsenæringsutvalg inviterte i går næringslivet, politikere og akademia til seminaret «Helsenæringen – fremtidens verdiskaper». Målet var å finne ut hvordan vi kan legge til rette for en vekstkraftig helsenæring, som er internasjonalt konkurransedyktig og som bidrar til nasjonal verdiskapning.

I sitt partiprogram for 2017-2021 slår partiet fast at «Høyre ønsker å legge til rette for en vekstkraftig helsenæring som er internasjonalt konkurransedyktig, og som bidrar til nasjonal verdiskaping.» Helseminister Bent Høie var klar på at helsenæringen er viktig for Norge.

– Der jeg kommer fra har 50 000 mistet jobben i oljenæringen, og alle de 50 000 kommer ikke til å komme tilbake i den næringen. Det betyr at vi må ha flere bein å stå på, men vi kan ikke lage flere arbeidsplasser over statsbudsjettet, vi må skape arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet! Denne næringen er et av beina Norge skal stå på – et av de store beina, sa han.

Høie tok også til ordet for økt nordisk samarbeid på helseområdet.

– Vi er få mennesker i Norge, og på mange sykdomsområder vil vi ha et for lite pasientgrunnlag. Hvis vi kobler de nordiske landene sammen er vi over 20 millioner mennesker, og det er et helt annet grunnlag. Vi har formannskap i Nordisk Ministerråd og der vil vi forsøke å bygge ned barrierene på dette feltet. Vi må få felles etisk godkjenning av forskningen i Norden, vi må sikre oss at helsedata kan kobles og brukes på tvers av de nordiske landene og vi må legge til rette for nordiske kliniske studier, sa han.

LMI var invitert til seminaret for å snakke om «Helsenæring som fremtidig verdiskaper», og Karita Bekkemellem, administrerende direktør, gav Høyre skryt for arbeidet de har gjort for helseområdet denne stortingsperioden.

– Det har vært en unik politisk reise – fra vi kom inn i regjeringserklæringen som et satsningsområde til Legemiddelmeldingen som kom i 2015. Det har vært utrolig moro, og ikke minst partiprogrammet dere nå har presentert der denne næringen har fått en posisjon. Dere vil ta lederskap for dette feltet og det fortjener dere honnør for, sa Bekkemellem.

Hun mener det er særlig fire områder det må jobbes på for å bygge helsenæringen: industrialisering av forskningen, tilrettelegging for industrifinansierte kliniske studier, bedre utnyttelse av helsedata og en tilpassing av de offentlige anskaffelsene.

– Også ønsker jeg meg en nasjonal koordinator for life science, slik de har i Sverige. En person som kan tenke og jobbe på tvers av departementer og siloer, som kan koordinere arbeidet på feltet slik at vi får igangsatt mange av de gode tankene som finnes, sa hun.

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt der Kristin Vinje tok ordet og fortalte at Høyre ikke lenger tenker like næringsnøytralt som tidligere.

– Et klart budskap er glem næringsnøytralitet. Vi har bestemt oss for at vi vil bygge denne næringen. Vi vil ha flere arbeidsplasser og få mer ut av forskningen. Det er bedre for pasientene fordi det fører til bedre behandling og kliniske studier, også får vi flere bedrifter i privat næringsliv som bidrar til inntjening på statsbudsjettet, sa hun.

Høyre hadde invitert næringsaktører og relevante virkemiddelaktører til seminaret. I tillegg til LMI holdt Katrine Myhre i Oslo Medtech, Anita Krohn Traaseth og Mona Skaret i Innovasjon Norge og Ansgar Gabrielsen, tidligere helseminister og tidligere næringsminister for Høyre, innlegg under seminaret.