Helsenæringens andre verdiskapingsrapport er lansert

Publisert 28. april 2017

– Jo mer vi lykkes med å bygge denne næringen jo større samfunnsgevinster får vi.

I fjor gikk de toneangivende aktørene innen helseindustrien i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport der målet var å få beskrevet hele helsenæringen i tall. Rapporten «Verdiskaping i helsenæringen» ble lansert 13.mai i fjor, og i dag ble den andre rapporten, «Helsenæringens verdi», lansert på et frokostmøte i Næringslivets hus. Årets rapport har oppdaterte tall og et bredere datagrunnlag enn fjorårets. Grete Karin Berg i NHO åpnet dagens lanseringsseminar med å takke de 12 aktørene som står bak rapporten.

– Tusen takk til alle som har vært med å bidra. Aldri før har det vært så mange tilstede på et helseseminar her på Næringslivets hus. Det er 220 påmeldte fra både næringen selv, offentlig sektor, det politiske miljøet, interesseorganisasjoner og mange andre. Alle har til felles at vi ønsker en helsenæring i Norge, sa hun.

PRESENTERTE RAPPORTEN: Eirik W. Jakobsen i Menon Economics presenterte hovedfunnene i rapporten.

Les også: Helseindustriens verdiskaping har så vidt begynt.

Erik W. Jakobsen, partner og styreleder i Menon Economics, presenterte hovedtrekkene fra årets rapport.

– Hovedbudskapet i rapporten er for det første at helsenæringen vokser raskt, og særlig fra 2015 ser vi en betydelig vekst. For det andre er det en ekstremt FoU-intensiv næring, det er denne næringens natur. For det tredje er det en næring med betydelig eksport. Ikke mange i Norge er klar over at norsk helseindustri har en eksport på godt og vel 20 milliarder kroner, sa han.

Rapport: Helsenæringens verdi (PDF).

Jakobsen var klar på at helsenæringen er en næring det lønner seg å satse på.

– Jo mer vi lykkes med å bygge denne næringen, jo større samfunnsgevinster får vi – langt ut over den rene næringsgevinsten. Men for at disse store samfunnsgevinstene skal realiseres er det viktig at brukerne av norsk helseindustri, sykehusene og kommunene, har både evne og vilje til å ta i bruk nye produkter og tjenester, sa han.

NÆRINGENS SYN: Arild Kristensen i Norwegian Smart Care Cluster, Karita Bekkemellem fra LMI og Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service diskuterte næringens syn på rapporten.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, var også tilstede under møte. Hun mener politikerne må ta ansvar for å realisere potensialet som ligger i næringen.

– Som nasjon har vi nå et unikt utgangspunkt gjennom at et samlet Storting har sagt at denne næringen skal være et vekstområde. Vi har fortrinn i Norge, men vi har ikke klart å ta ut potensialet som ligger i biobankene og helsedataene våre. Vi må industrialisere forskningen, vi må ha flere kliniske studier og vi må bruke de offentlige innkjøpene våre på en annen måte. Så langt har ikke staten nyttiggjort seg potensialet som ligger i denne næringen, sa hun.

Konsortiet som står bak rapporten består av: Forskningsrådet, Abelia, NHO Servicce, Norwegian Smart Care Cluster, Innovasjon Norge, NHO, Oslo Medtech, Inven2, Oslo Cancer Cluster, Nansen Neuroscience Network, Menon Economics og LMI.