HPV-vaksine til gutter i revidert nasjonalbudsjett

Publisert 11. mai 2017

Fra og med skoleåret 2018/2019 får gutter i 7. klasse tilbud om gratis HPV-vaksine.

– Det er svært gledelige nyheter at også gutter får tilbud om HPV-vaksine. Det er etterlengtet, og noe LMI har tatt til orde for i mange år, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Både Folkehelseinstituttet og Prioriteringsrådet har anbefalt at også gutter bør få vaksinen, og Bekkemellem mener Høie nå tar et viktig skritt videre i retning av en likestilt helsetjeneste.

– HPV-viruset diskriminerer ikke mellom kjønn. Vaksinering av både gutter og jenter er god forebygging og kan frigjøre betydelige behandlingskostnader i fremtiden ved at vi unngår at mange kommer inn i kreftstatistikken. Dette er god og fremtidsrettet helsepolitikk, sier Bekkemellem.

Det finnes over hundre ulike typer HPV-virus. Noen av disse typene er ikke farlige, men andre kan øke risikoen for kreft hos både menn og kvinner. Hos menn kan HPV-infeksjon forårsake kreft i endetarm, penis, munn og svelg. Hos kvinner er livmorhalskreft vanligst, men HPV kan også føre til kreft i skjede, ytre kjønnsorganer, endetarm eller i svelg, skriver Folkehelseinstituttet. Tilfeller av kreft som er relatert til HPV hos menn stiger.

– Økningen tilsier at både gutter og jenter bør gis mulighet til individuell beskyttelse. Derfor gir vi nå gutter samme tilbud om beskyttelse som jenter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, sier helse – og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Regjeringen vil også gi et bedre tilbud til pasienter med hjernesykdommer. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning. Forskning på sykdommer som ALS, MS og demens skal prioriteres.

–  Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen er svært opptatt av mer forskning slik at vi tidlig kan behandle pasientene, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Forslaget er en del av oppfølgingen etter toppmøtet om hjernesykdommer som statsministeren og helse- og omsorgsministeren inviterte til i mars. Forslaget støtter også opp om målene i HelseOmsorg21-strategien om bedre klinisk behandling og høy vitenskapelig kvalitet og internasjonalisering.

Les mer om HPV-vaksine til gutter: