Novo Nordisk satser i Norge

Publisert 23. mai 2017

Novo Nordisk vil i løpet av de neste månedene øke satsingen i Norge betydelig. Det betyr nyansettelser og en tettere dialog med sentrale norske aktører på helseområdet.

Det etableres i disse dager et selvstendig norsk datterselskap av Novo Nordisk i nye lokaler i Nydalen i Oslo, under ledelse av daglig leder André Bregård, tidligere medisinsk direktør i firmaet. De siste syv årene er virksomheten blitt styrt fra selskapets hovedkontor i Danmark, men for å møte utviklingen og en økt etterspørsel fra samarbeidspartnere i Norge, samt ta vare på potensialet i en meget lovende produktportefølje, vil det norske datterselskapet gå inn i en fase med spennende organisatorisk utvikling og vekst.

Kan yte bedre service

Bilde av nåværende ledergruppe i Novo Nordisk

TRENGER FLERE: Ledergruppen i Novo Nordisk i Norge ønsker nye kolleger velkommen. Fra venstre salgsdirektør Kent Sundal, produktsjef Therese Cordt-Hansen, direktør for Market Access, Jan Marcus Sverre og daglig leder André Bregård.

– Vi er nå i ferd med styrke organisasjonen ved å rekruttere syv nye kollegaer til spennende funksjoner i datterselskapet. For oss som i dag er 23 ansatte betyr det 25 % økning i bemanningen. For våre samarbeidspartnere betyr det at vi i større grad blir lokalt til stede og kan tilpasse oss deres behov. Yte bedre service, rett og slett, forteller Bregård.

Endringen har pågått over noe tid, men det er likevel en snuoperasjon som nå gjøres av Novo Nordisk. Årsaken er blant annet en opptur i det norske markedet.

– Med porteføljene vi nå har i markedet har vi sett behovet for å være mer lokalt tilstede. Vi har sett at norske pasienter får tilgang til våre produkter, noe som dekker medisinske behov for flere pasientgrupper. Det er selvfølgelig gledelig, og det gir også forretningsmessige interessante vekstmuligheter. Selskapet ser store muligheter for at de får igjen for den investeringen de gjør her, sier Bregård.

Kliniske studier i Norge

Novo Nordisk har de siste fem årene vært involvert i 13 studier i Norge, 11 av dem innen diabetes, med til sammen ca. 400 pasienter inkludert. De har samarbeidet med utprøvere og studiesykepleiere ved drøyt 30 ulike sentre. Selskapet vil videreføre satsingen på forskning og utvikling her i landet, med et omfattende klinisk studieprogram. Per i dag har de syv pågående studier.

– Faglig satsing innen områder med Novo Nordisk sin ekspertise er viktig, fordi det bidrar til kompetanseheving og utvikling både internt i Novo Nordisk og for aktører i norsk helsetjeneste. Vi har hele tiden jobbet for at leger og helsepersonell skal være oppdaterte på våre produkter. Med en norsk ledergruppe med selvstendig strategisk og operativt ansvar står vi sterkere til å ta de posisjonene og avgjørelsene vi mener er riktige for brukerne av legemidlene våre – for en bedre pasientbehandling. Styrket norsk tilstedeværelse gir oss også bedre muligheter for å være tett på våre samarbeidspartnere, til effektivt å fange opp signaler om etterspørsel og behov, og til å kunne forutsi og møte endringer i industriens rammebetingelser på en hensiktsmessig måte. Vi gleder oss til å videreutvikle Novo Nordisk i Norge i et givende og konstruktivt samarbeid med alle våre relasjoner, sier André Bregård.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør LMI, er glad for selskapets satsing.

– Det er svært gledelig at Novo Nordisk oppgraderer og satser på det norske markedet. Dette er godt nytt for norske diabetespasienter, diabetesforskning og helsepersonell, og for de ansatte i vårt medlemsselskap Det viser dessuten at mulighetene er store i Norge, sier Bekkemellem.

Markedsledende innen diabetes

Novo Nordisk er et globalt legemiddelselskap med hovedkontor i Danmark. Selskapet har rundt 42 000 ansatte i 77 land og markedsfører produktene sine i mer enn 165 land. De har vært markedsledende innenfor diabetes i mer enn 90 år, og har også en ledende posisjon innen bløderbehandling, veksthormonterapi og kvinnehelse.

I 2015 feiret Novo Nordisk 50-årsjubileum i Norge. I over 30 år har de holdt til på Rud i Bærum, men i 2016 flyttet de inn i nye lokaler i Nydalen.

Nå er de altså på jakt etter en markedsdirektør, en business support-direktør, en QP-manager, en HR-manager, en Market Access-manager, en Safety Officer og en markedskoordinator.