Over 114 millioner på forskning og utvikling

Publisert 30. juni 2017

Legemiddelindustrien offentliggjør verdioverføringer for andre gang, og disse viser at forskningsaktiviteten i Norge er høy.

I dag offentliggjør alle LMIs medlemmer sine verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette er andre gang offentliggjøringen skjer i Norge, og det er verdioverføringer gjort i 2016 som offentliggjøres.

Se alle offentliggjøringene

Den største summen blant overføringene var også i år summen til forskning og utvikling. Her har våre medlemmer totalt brukt over 114 millioner kroner – et svært viktig bidrag og tegn på høy aktivitet. Særlig et selskap skiller seg ut her, MSD brukte over 44 millioner kroner på forskning og utvikling i Norge i fjor.

– Vi er svært glade for at firmaene våre bidrar så mye til forskning og utvikling i Norge, det er viktig for norske pasienter. Denne summen er også bare de direkte kostnadene firmaene har hatt og tar ikke med indirekte summer, som for eksempel at de betaler for alle legemidler som brukes i kliniske studier, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Offentliggjøringen viser også at bransjen har bidratt med nesten 25 millioner kroner til norske helseorganisasjoner.

Når det gjelder verdioverføringer til enkeltleger, er dette en offentliggjøring som krever samtykke fra legen. Da legemiddelindustrien offentliggjorde verdioverføringene i fjor, var samtykkeprosenten i Norge 66 prosent. Vi hadde et mål om at denne skulle være høyere i år, og det er den: 71 prosent av legene har samtykket til offentliggjøring, en økning på 5 prosent.

– Åpenhet er nøkkelen til å bygge tillit og forståelse om samarbeidet som foregår mellom industrien og helsepersonell. Vi i industrien setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentliggjøringen, og som hjelper til å skape en åpenhetskultur rundt samarbeidet, og vi er veldig glade for å se at denne prosenten har økt i år, sier Bekkemellem.

Les mer om hvorfor forskning i Norge er viktig

Brosjyre om kliniske studier

Se video om hvorfor samarbeid mellom industri og helsepersonell er viktig