Rapporten om kliniske studier er her

Publisert 6. september 2017

Les hele rapporten «Verdien av industrifinansierte kliniske studier» fra Menon Economics.

Under DM Arena i Arendalsuka ble nøkkeltall fra rapporten «Verdien av industrifinansierte kliniske studier» presentert. I dag kom den fullstendige rapporten.

Les rapporten

På oppdrag fra LMI og medlemsbedriftene har Menon Economics utarbeidet en analyse av verdien av industrifinansierte kliniske studier for det norske samfunn. Analysen undersøker effektene av industrifinansierte kliniske studier innenfor fem områder:

  1. Effektene av industrifinansierte kliniske studier på behandlingskvaliteten i det norske helsevesenet og derigjennom bedret helsetilbud til befolkningen.
  2. Effekter i form av økt kapasitet i det offentlige helsevesenet som følge av ressurser som overføres fra industrien til sykehusene.
  3. Besparelser for det offentlige helsevesenet ved at offentlig finansiert behandling erstattes av behandling som er betalt av industrien.
  4. Effekter knyttet til forskningsaktivitet og kvalitet i helsevesenet.
  5. Effekter i form av næringslivsutvikling som gir sysselsetting og verdiskaping (og i sin tur skatteinntekter til stat og kommune)