Splid om helsedata

Publisert 12. oktober 2017

Helsedatautvalget anbefaler etablering av en nasjonal plattform for helsedata, under dissens. Helt feil fokus, mener leder av Norsk forening for medisinsk genetikk, skriver Ny tid.

Les saken på nytid.no:
Splid om helsedata