Lungekreft gir ikke opp – ikke vi heller

I løpet av de neste fem årene vil banebrytende medisinsk utvikling forandre pasienters liv. Seks innovasjoner er forventet å utgjøre størst forskjell. En av dem er kombinasjonsbehandlinger mot lungekreft. Kombinasjonsbehandlinger representerer et skifte mot persontilpasset...

Publisert 25. oktober 2017

I løpet av de neste fem årene vil banebrytende medisinsk utvikling forandre pasienters liv. Seks innovasjoner er forventet å utgjøre størst forskjell. En av dem er kombinasjonsbehandlinger mot lungekreft.

Lungekreft illustrasjonsbilde av gjennomsiktig "kropp" der lungen er synelig.
KAN BIDRA: Kombinasjonsbehandlinger kan gjøre kreftbehandlinger mer effektive, og bidra til at folk kan leve lengre og bedre liv.

Kombinasjonsbehandlinger representerer et skifte mot persontilpasset medisin og er aktuelt blant annet som behandling av lungekreft.

Flere får lungekreft

Lungekreft rammer over 3000 nordmenn hvert år, både røykere og ikke-røykere, og sykdommen øker blant de som aldri har røykt. Prognosen er blitt betydelig bedret de siste årene, men fortsatt dør 3 av 4 kvinner og 4 av 5 menn innen 5 år fra diagnosen ble stilt.

– For noen år siden skilte man bare mellom småcellet lungekreft og ikke-småcellet lungekreft. Takket være genetiske analyser av svulsten kan man nå skille mellom flere molekylære undertyper og gi behandling deretter. Patologenes kompetanse blir viktigere og viktigere. Nye testmetoder er også under utvikling, og blodbaserte analyser er trolig det neste store, sier Odd Terje Brustugun. Han er overlege ved onkologisk seksjon ved Drammen sykehus, og leder av Norsk lungekreftgruppe.

Medisiner under utvikling

– Lungekreft er nå den krefttypen som har flest medisiner under utvikling. Både innen såkalt målrettet behandling, rettet inn mot spesifikke genendringer i svulsten – som EGFR og ALK – og innen immunterapi, er det en rekke nye medikamenter som nylig er innført eller som er i klinisk utprøvning. I dag er genetisk klassifikasjon av svulsten en del av standardutredningen for lungekreftlegene og patologene. I tillegg følger man med på resistensen som oppstår i svulstene og behandler deretter. Det utvikles stadig nye medisiner, og vi satser på at vi får tilbud om å prøve dem ut på pasientene våre i kliniske studier, sier Brustugun.

I noen tilfeller kan behandling med flere ulike medisiner med forskjellige virkningsmekanismer samtidig gi bedre resultater og være mer skånsom enn behandling med enkeltmedisiner. Slike kombinasjonsbehandlinger kan inkludere immunterapi, som utnytter pasientens eget immunforsvar, og målrettede terapier som dreper kreftcellene eller hindrer dem i å spre seg.

Kombinasjoner øker effekten

– Det er allerede godt kjent at ulike medikamenter, som for eksempel cellegift, virker bedre i kombinasjon med hverandre, og i kombinasjon med strålebehandling. Det vi nå ser, er at immunterapi også vil kunne ha bedre effekt når man kombinerer det med andre behandlingsformer, inkludert stråling. Det tyder på at man trigger noen effekter som gjør at immunforsvaret virker bedre. Så dette er vi i ferd med å teste ut, i samarbeid med legemiddelindustrien. Hittil er immunterapi kun godkjent som enkeltstoff-behandlinger, men utfordringen med immunterapi er at den fungerer ganske bra hos noen, veldig bra hos relativt få, og ikke i det hele tatt hos ganske mange. Målet nå er at man ved å kombinere flere av disse immunterapilegemidlene skal kunne få bedre effekt hos flere pasienter, fordi de ulike legemidlene virker på ulike deler av immunforsvaret. Behandlingen gis da enten som kombinasjoner med ulike immunterapi-medikamenter, i kombinasjon med konvensjonell cellegift, eller i kombinasjon med stråleterapi, forteller Brustugun.

Han forteller at det allerede eksisterer slik kombinasjonsbehandling for pasienter med føflekkreft. Når det gjelder lungekreft er det innen ikke-småcellet lungekreft man har kommet lengst, men det pågår også studier på kombinasjonsbehandling mot småcellet lungekreft. Håpet er at man får gode resultater fra effektive kombinasjonsbehandlinger mot lungekreft innen kort tid.

Les mer om lungekreft i Felleskatalogen.