Byttbarhet av biotilsvarende legemidler

Publisert 31. oktober 2017

Legemiddelverket har vurdert byttbarhet av biotilsvarende legemidler og mener at bytte mellom referanselegemidler og biotilsvarende legemidler under pågående behandling er trygt.

Les mer på legemiddelverket.no:
Byttbarhet av biotilsvarende legemidler