Høringssvar fra LMI

Publisert 2. november 2017

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt ut på høring diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern (ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker, bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatent mv.)

 

Fullstendig høringsnotat

Høringssvar fra LMI