Mer åpenhet rundt kliniske studier

Publisert 30. november 2017

En ny rapport viser at industrien har kommet langt i arbeidet med å offentliggjøre data fra kliniske studier.

Denne uken samles en rekke aktører hos EMA i London for en «Data anonymisation workshop». Målet med workshopen er å forbedre deling av data fra kliniske studier, og komme frem til noen veiledende prinsipper som kan gjøre det mulig å dele data internasjonalt.

Katrine Bryne portrett

DELER MER:  – Dette viser at det nå skjer en betydelig datadeling fra industrien, sier Katrine Bryne om resultatene i den nye rapporten fra EFPIA og PhRMA.

– Å gjøre forskningsdata fra kliniske studier tilgjengelig for kvalifiserte forskere kan fremme medisinsk forskning, akselerere utviklingen av nye medisiner samt forbedre pasientbehandlingen, sier Katrine Bryne, seniorrådgiver i LMI.

Industrien har spilt en viktig rolle internasjonalt for å få til mer åpenhet og økt tilgang til data fra kliniske studier. EFPIA-PhRMA-prinsippene for økt datadeling ble vedtatt av styret i Europa og USA allerede i 2013, og siden den gang har medlemmer av de to organisasjonene fått over 1000 forespørsler om tilgang og deling av data. 80% av forespørslene har blitt godkjent, ifølge en ny rapport.

Rapporten, som EFPIA og PhRMA offentliggjorde i går, er en spørreundersøkelse gjennomført i medlemsbedriftene for å se hvordan selskapene etterlever de nye prinsippene.

– Den viser at 98 prosent av medlemsbedriftene til EFPIA og PhRMA deler data fra kliniske studier utover de juridiske eller regulatoriske kravene. Dette viser at det nå skjer en betydelig datadeling fra industrien, sier Bryne.

Resultatene fra undersøkelsen bekrefter at medlemsselskapene har gjort betydelige fremskritt og lagt ned stor innsats når det gjelder prosesser for å dele data, og at selskapene gjør sitt for å støtte det felles målet om medisinsk og vitenskapelig utvikling.

– Industrien mener offentliggjøring og hensiktsmessig deling av kliniske data er til det beste for pasienter, klinikere, medisinske forskere og industrien selv, sier Bryne.

Les hele rapporten fra EFPIA-PhRMA