Høringssvar fra LMI

Publisert 23. februar 2018

Legemiddelindustriens svar til SLV ang. opptak av inhalasjonspulver på byttelisten.

Høring om opptak på byttelisten

Høringssvaret fra LMI