Høringssvar fra LMI til Direktoratet for e-helse.

Publisert 1. mars 2018

Direktoratet for e-helse inviterer til innspill på forslaget til standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide en standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det foreliggende forslaget til standard ble overlevert HOD 1. desember 2017 og er et resultat av et prosjektarbeid med deltakere fra de nevnte etatene, samt Felleskatalogen.

Vedlagte dokument består av to kapitler:

  1. Kapittel 1 beskriver oppdraget og bakgrunnen for arbeidet som er gjort med å utvikle standarden.
  2. Kapittel 2 beskriver selve forslaget til standard. Det er dette vi nå inviterer til innspill på.

Dokumentet

Høringssvaret fra LMI