En ny vår for bakteriofager?

Publisert 20. april 2018

– Det er så spennende å jobbe i en bransje hvor engasjementet er så stort og hvor det gjøres en betydelig forskningsinnsats for et bærekraftig havbruk, sier Mariann Dønnum. Hun jobber blant annet med bakteriofager og håper denne teknologien en dag blir være med på å løse verdens utfordringer med antibiotikaresistens.

Dønnum er marinbiolog og har jobbet i legemiddelindustrien i mer enn 20 år – med legemidler for mennesker. Nå er hun tilbake i akvakulturnæringen og jobber med legemidler for fisk, i selskapet ACD Pharma. Bakteriofager er en del av hennes hverdag. Men hva er det, egentlig?

Bakterienes naturlige fiende

– Bakteriofager er virus som infiserer og dreper bakterier. De forekommer naturlig overalt: i maten, i kroppen, i havet. De finnes i astronomiske antall, er bakterienes naturlige fiender, og planetens mest tallrike organismer. I ett gram ost finnes det omtrent en milliard av dem. Og i menneskekroppen har vi i overkant av 500 billioner bakteriofager. Bakteriofagenes rolle i naturen er å hindre at enkeltbakterier bli for dominerende i et miljø. Så fort en bakterie blir for dominerende, blir den også sårbar for infeksjon, og i det den første bakterien blir infisert av en bakteriofag så starter en kjedereaksjon som blåser ut hele kulturen, sier Dønnum.

Illustrasjonsbilde av en bakteriofag

BAKTERIER; PASS DERE: Bakteriofagen fester seg på bakterien med halen og sprøyter inn arvematerialet sitt.

Bakteriofagene ble oppdaget av den engelske mikrobiologen Frederick W. Twort i 1915 og den kanadiske biologen Felix d’Herelle i 1917.  Forsøk viste at bakterier ble «spist», og det ble hevdet at nå var naturens egen kur mot bakterielle sykdommer funnet, skriver Ingar Olsen og Per Løkken i Tidsskrift for Den norske legeforening https://tidsskriftet.no/2001/11/tema-infeksjoner/bakteriedrepende-virus-stalinister-og-superbugs i 2001. Bakteriofager ble snart tatt i bruk mot forskjellige typer av bakterielle infeksjoner. Men bruk av bakteriofager viste seg å by på noen utfordringer, så da penicillin og andre antibiotika kom i bruk i 1940 årene, erstattet de bakteriofagene og mange mistet interessen, ifølge Olsen og Løkken.

Naturlig alternativ til antibiotika

Gjennom en lang evolusjon har bakteriofagene spesialisert seg til å infisere helt spesifikke bakterier – hver bakterieart har sine egne bakteriofager som bare infiserer akkurat dem, forteller Dønnum.

– Bakteriofager infiserer vertsbakteriene sine uavhengig om de er resistente mot antibiotika eller ikke, og er derfor et naturlig alternativ til antibiotika til behandling av multiresistente bakterier. Bakteriofager kan også benyttes for å redusere den utstrakte bruken av antibiotika, og dermed være med på å hindre videre utvikling og spredning av antibiotikaresistens i verden, sier hun.

Det er et desperat behov for nye løsninger som kan redusere det globale forbruket av antibiotika, og nye behandlingsmetoder for multiresistente bakterier. Bakteriofagene kan være et slikt alternativ.

– Bakteriofagenes vertsspesifisitet gjør at kun målbakteriene rammes, den øvrige mikrofloraen forblir upåvirket. Vertsspesifisiteten stiller også krav til at infeksjonene som skal behandles blir presist diagnostisert, slik at riktige bakteriofager benyttes. Med dagens fremskritt innen molekylær diagnostikk er dette mulig å gjennomføre, men legemiddelloven tillater ikke den fleksibiliteten som er nødvendig for å kunne velge riktig bakteriofag i hvert tilfelle.

– Jeg håper legemiddelmyndighetene tenker annerledes om bruk av bakteriofager som legemiddel i fremtiden, sier Dønnum.

Om ACD Pharma

ACD Pharma utvikler og selger legemidler og biologisk teknologi til havbruksnæringen. Selskapet eies av Nordly Holding AS og har søsterselskaper innen produksjon av fiskefor og medisinfor, salg og distribusjon av legemidler samt veterinær- og miljøtjenester rettet mot havbruksnæringen.

ACD Pharma ble stiftet i 1997, har kontor i Oslo og 7 ansatte.  De er den største forskningsenheten i Nordly-konsernet, er innehaver av markedsføringsstillatelsen for Benzoak Vet (anestetikum til fisk) og har forskningskonsesjoner gjennom eierskap i selskapet SalmoFuture AS.

Siden 2011 har selskapet arbeidet med utvikling av bakteriofager til bruk mot bakterier som gir sykdom innen akvakultur.

– Vi håper å kunne overføre resultater og ervervet kunnskap fra vår forskning på bakteriofager til fisk til human medisin, sier Mariann Dønnum.