Fortsatt høy vekst i hele helsenæringen

Publisert 25. april 2018

– Den sterke veksten de to siste årene er drevet av diagnostikk og legemidler, sa Erik Erik W. Jakobsen, partner Menon Economics, da han presenterte hovedfunnene i rapporten «Helsenæringens verdi 2018» under et lanseringsseminar hos NHO i dag.

NY RAPPORT: Erik W. Jakobsen, partner i Menon Economics, presenterte hovedfunnene i rapporten «Helsenæringens verdi 2018» i dag.

Veksten i norsk helseindustri var moderat fra 2000-tallet og frem til 2014. Den samlede omsetningsveksten varierte mellom 1 og 2 milliarder kroner årlig. Da Menon Economics utarbeidet den første rapporten om helsenæringens verdi i 2016 stilte de spørsmålet «Er vi i ferd med å se et taktskifte i helseindustrien?».

– To år senere vet vi svaret på spørsmålet. Siden 2014 har helseindustrien vokst med i gjennomsnitt 4,5 milliarder kroner i året, sa Jakobsen.

Les også: Har vi råd til å la være å satse på norsk helsenæring?

Legemidler er viktig

Bak rapporten står et konsortium av organisasjoner i helsesektoren bestående av 11 aktører; Abelia, Inven2, Norwegian Smart Care Cluster, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, NHO Service & Handel, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA og LMI.

Rapporten viser at legemidler er en svært viktig del av norsk helseindustri. Den samlede omsetningen i helseindustrien var på 57 milliarder kroner i 2017 og legemidler stod for 26 milliarder kroner. I tillegg stod diagnostikk, som blant annet består av LMIs medlemsselskaper GE Healthcare og Thermofisher, for 15 milliarder kroner i omsetning. Også på eksport har legemidler et tydelig fotavtrykk: 34 prosent av eksportinntektene i helseindustrien kommer fra legemidler og 54 prosent fra diagnostikk. I tillegg viser hele helsenæringen økt verdiskaping.

– Helsenæringen hadde 55 milliarder kroner i direkte verdiskaping i 2016, og det har vært en vekst på 91 prosent i verdiskaping de siste ti årene. Prognosene for 2018 viser forventninger om videre vekst, sa Jakobsen.

Han kunne fortelle at den sterke veksten er drevet av diagnostikk og legemidler. Forklaringen på dette er at legemidler og diagnostikk har etablerte leveranser både i hjemmemarkedet og i utemarkedet, i motsetning til for eksempel medtech som ofte består av små oppstartsselskaper som må jobbe seg inn i nye markeder.

Jobber med stortingsmeldingen

ØNSKER INNSPILL: Magnus Thue, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, fortalte at det fortsatt er mulig å komme med innspill til Stortingsmeldingen om helsenæringen.

Under lanseringsseminaret var også Magnus Thue, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet invitert inn for å snakke om arbeidet med den nye stortingsmeldingen for helsenæringen.

– God helse har en verdi både for den enkelte og for samfunnet, og er et prioritert område for regjeringen. Det er næringslivet som skaper verdiene som ligger til grunn for vår felles velferd og skal vi lykkes i fremtiden må vi legge til rette for næringslivet, sa han.

Thue tror svaret på mange av helseutfordringene ligger i et godt samarbeid mellom de offentlige aktørene og næringslivet.

– Vi etterspør stadig bedre tjenester av høyere kvalitet, og det kan være en utfordring for statsfinansene. Vi må sørge for et godt samarbeid med næringslivet i tiden som kommer. Våre helsepolitiske mål kan løses på en mer effektiv måte gjennom slikt samarbeid. Den nye meldingen skal beskrive hvordan helsenæringen sammen med helsetjenesten kan gi bedre helsepolitikk, flere arbeidsplasser og bedre helsetjenester, sa han.

Thue takket også aktørene for innspill de allerede har fått til meldingen, og fortalte at det fortsatt er mulig å komme med innspill.

Det er særlig fire problemstillinger de vil adressere grundig i meldingen: Hjemmemarkedet oppleves som tungt og uforutsigbart, mange lovende bedrifter har problemer med kommersialisering og skalering, det må legges bedre til rette for kliniske studier og tilgangen til bruk av helsedata må bli lettere.

Ny rapport på vei

NY RAPPORT: Karita Bekkemellem i LMI kunne fortelle at det kommer enda en Menon-rapport denne våren, en rapport om norske helsedata.

I tillegg til lansering av rapporten ble det arrangert to paneldebatter under seminaret. I den ene, som handlet om globale næringskjeder, eksport og vertskapsattraktivitet, deltok Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Hun var tydelig på at vi må se på de offentlige støtteordningene.

– Langsiktighet i såkornfondene er veldig viktig. Også må vi sette oss inn i hvordan det er å sitte som gründer i en helsebedrift i Norge i dag. Mange må hente inn en stor andel privat kapital før man kan nyte godt av de offentlige ordningene. Du må kanskje hente inn flere hundre tusener før det utløser den offentlige biten. Mange gründermiljøer bruker alt for mye tid på å hente kapital og vi forventer en effektivisering av regjeringa på det området, sa hun.

Bekkemellem fortalte også at Menon arbeider med en ny rapport, på oppdrag fra industrien, om bruk av helsedata.

– Disse rapportene fra Menon har betydd mer enn mange hadde trodd. Menon jobber også med en ny rapport som ser på fortrinn og muligheter Norge har innenfor helsedata. Den blir klar i vår og vi håper det kan bli et viktig grunnlag for meldingen, sa hun.