Høringssvar til ekspertutvalgets rapport om Regionreformen - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Høringssvar til ekspertutvalgets rapport om Regionreformen

LMI har avgitt høringssvar til ekspertutvalgets rapport som har tatt for seg desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Vi advarer mot å fragmentere forskningsmidler og innovasjonsprogrammer da vi mener det vil svekke kvaliteten på forskningen og gjøre Norge mindre konkurransedyktige internasjonalt.

Høringssvaret fra LMI

Kategorier: Høringssvar fra LMI
Del: