Høringssvar til ekspertutvalgets rapport om Regionreformen

Publisert 7. mai 2018

LMI har avgitt høringssvar til ekspertutvalgets rapport som har tatt for seg desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Vi advarer mot å fragmentere forskningsmidler og innovasjonsprogrammer da vi mener det vil svekke kvaliteten på forskningen og gjøre Norge mindre konkurransedyktige internasjonalt.

Høringssvaret fra LMI