Dialog mellom Stavanger Universitetssykehus og industrien - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Dialog mellom Stavanger Universitetssykehus og industrien

GLAD FOR MØTET: Forskningsdirektør Svein Skeie ved SUS takket LMIs Katrine Bryne for at møtet kom istand. Viktig både for sykehuset og industrien.

PRESENTERTE INDUSTRIEN: LMIs Karita Bekkemellem fortalte hvorfor det er så viktig med et godt samarbeid.

I forrige uke ble det hold dialogmøte i Stavanger for å se etter muligheter for å øke kliniske studier. Både sykehuset og industrien fikk presentere seg godt.

LMI hadde sammen med sykehuset fått istand møtet, for å knytte tettere kontakt mellom sykehus og industri.

Møtet ble åpnet av forskningsdirektør Svein Skeie ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). LMI fikk så ordet ved administrerende direktør Karita Bekkemellem, før tre klinikkledere fikk fortelle om sin forskning, utfordringer og behov.

Siste bolk ble viet til en rekke av LMIs medlemsselskaper, som fikk åtte minutter hver til å fortelle om sine satsingsområder, og muligheter for forskningssamarbeid.

LMIs Katrine Bryne var godt fornøyd etter at møtet var ferdig.

– Målet med møtet var å bli bedre kjent med Stavanger Universitetssykehus og muighetene for økt forskningssamarbeid med industrien. Vi vil følge opp forhåpentligvis med flere slike møter som på sikt kan bidra til å øke antallet kliniske studier. Jeg ser på dette som en start på et fruktbart samarbeid, sier hun.

 Kategorier: Nyheter LMI
Del: