Høringssvar fra LMI - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Høringssvar fra LMI

LMI har levert høringssvar til rapport om håndtering av konfidensielle enhetspriser for legemidler LMI kommenterer foreslått rutine for ansatte i helseforetakene.

I høringssvaret til den svært omfattende rapporten fra arbeidsgruppen som har foreslått en rutine for håndtering av konfidensielle avtalepriser, er LMI særlig kritisk til at rutinen legger opp til en for vid distribusjon av konfidensielle priser enn det er grunn til. LMI er enig med arbeidsgruppen i at det er tjenstlig behov som skal være grunnlag for å få tilgang til konfidensielle priser, men LMI mener at arbeidsgruppen åpner for at langt flere enn de som har et faktisk tjenstlig behov vil få tilgang til prisene. Det mener LMI må skjerpes inn.

Rapporten

Høringssvaret fra LMI

Kategorier: Høringssvar fra LMI
Del: