En nestor har gått bort

Publisert 9. august 2018

Han var nestoren, mentoren, bautaen – og ikke minst et varmt menneske. Torfinn Hansen etterlater seg et stort tomrom etter at han måtte gi opp kampen mot sykdommen.

Torfinn var i legemiddelbransjen i hele sin yrkeskarriere. De siste 21 årene som daglig leder i Pfizer-systemet.

AKTIV TIL DET SISTE: Her er Torfinn Hansen under Felleskatalogens 60-årsmarkering i mars.

Da han ga seg som leder av Pfizer i Norge, var det langt fra en rolig pensjonisttilværelse som ventet. Torfinn ble professor II i Tromsø ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Han var aktiv leder i Hodepine Norge, en organisasjon som jobbet for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv. Han var sterkt engasjert og bygget opp organisasjonen. Alltid opptatt av at pasientene skulle få den mest innovative og beste behandlingen.

Han var dessuten konsulent for legemiddelbransjen og hadde flere styreverv. Med sitt vanlige engasjement leverte han en sterk innsats som styreleder i Felleskatalogen inntil det aller siste.

Da Torfinn snakket, lyttet folk. Han var i mange år en sterk stemme i LMIs styre. Torfinn var nestoren. Bak den sterke stemmen var det klokskap, strategiske evner – og mye varme og humor. Han hadde et ærlig lederskap som la opp til en toleranse for takhøyde og meningsutveksling.

Torfinn var opptatt av at bransjen skulle levere tjenester med høy kvalitet og integritet, og han jobbet for at bransjen skulle prioritere tillitsvekkende tiltak. Hans arbeid og engasjement for å løfte kvaliteten på bransjens markedsføringsmateriell er kun ett eksempel.

Da jeg kom inn som leder i legemiddelindustrien, etter 20 år som politiker, var Torfinn en viktig mentor. Han ble et godt forbilde som leder. Hans kloke tanker ble viktig for meg. En jeg kunne snakke med alt om.

Han var aktiv helt til det siste, og nok et styremøte for Felleskatalogen ble vel gjennomfør så sent som i juni. Dette til tross for sykdommen, som bare de nærmeste kjente alvoret av. Bautaen. Som aldri ville gi seg.

Kone, tre barn og seks barnebarn mistet en klippe. Og en hel bransje mistet sin nestor.

Han vil bli dypt savnet.

 

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)

Bente Cecilie By Jansen, administrerende direktør i Felleskatalogen AS