Med pasienten i fokus – ikke som påskudd

Publisert 6. november 2018

Vi forstår behovet for kostnadskontroll, men det bør ikke gå på bekostning av pasientsikkerheten og de prioriteringskriteriene politikere og myndigheter har etablert, skriver Karita Bekkemellem i et svar til geriatriker Sigbjørn Rognes kritikk av industrien.

Les innlegget i Dagens Medisin.