GSK stolte av å være best på tilgang

Publisert 23. november 2018

GSK er det legemiddelselskapet som i størst grad bidrar til at pasienter i lav- og mellominntektsland får tilgang til medisiner.

GlaxoSmithKline (GSK) topper listen for sjette år på rad, etterfulgt av Novartis, Johnson & Johnson, Merck og Takeda. Sistnevnte gjør et hopp fra 10. plass til 5. plass.

Det viser den uavhengige Access to Medicine Index, som annethvert år rangerer de 20 legemiddelselskapene som i størst grad tar samfunnsansvar innen global tilgang på legemidler i 107 lav- og mellominntektsland. Listen for 2018 viser at legemiddelindustrien fortsetter å modnes i sin tilnærming til legemiddeltilgang, skriver Access to Medicine Index på sine nettsider.

Hele listen ser slik ut:

Rekkefølgen forandrer seg litt etter hva man sorterer på, enten det er generell tilgang, pris, forskning og utvikling, distribusjon eller patenter. For eksempel er Sanofi på 5. plass over selskaper som har mest forskning og utvikling innen det verdenssamfunnet definerer som prioriterte sykdommer.

Rapporten gir en grundig beskrivelse av alle de gode tiltak legemiddelindustrien gjør innen global helse. Mer enn 60% av GSK og Sanofis pipeline fokuserer på sykdommer der behovet for medisiner, vaksiner og diagnostikk er kritisk. GSK leder an når det gjelder å planlegge tilgang langt frem i tid.

– GSK er naturlig nok stolte over å være øverst på listen for 6. gang på rad, i tillegg til at vår score er bedret siden 2016. Vi gleder oss over anerkjennelsen for å ha den største andelen av vår FoU-pipeline dedikert til prioriterte sykdommer og for å ha en integrert global helseforskningsenhet for å stimulere til samarbeid. Å bidra til at folk i utviklingsland kan få en bedre helse er et felles ansvar, og vi er derfor glad for innsatsen til andre selskaper som fremgår av indeksen. Vi trenger et mye sterkere fokus på samarbeid både innen vår bransje og på tvers av sektorer, og vi gleder oss til å jobbe med Access to Medicine Index for å få frem dette, sier Phil Thomson, president for Global Affairs i GSK.