Legemiddelmangel er beklagelig – grep må tas

Publisert 8. januar 2019

– Vi i Legemiddelindustrien (LMI) er de første til å beklage at legemiddelmangel oppstår. Problemet er internasjonalt, men det finnes tiltak vi kan gjøre i Norge for å begrense det, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem.

ETTERLYSER TILTAK: Karita Bekkemellem

Legemiddelmangel rammer både pasienter, helsepersonell og våre medlemmer; legemiddelprodusentene. Vi vet at våre medlemmer gjør alt de kan for å unngå legemiddelmangel, da de har alt å tape på at slike situasjoner oppstår.

Legemiddelmangel er en konsekvens av uforutsette hendelser i fabrikkene rundt i verden; i hovedsak produksjonsproblemer i Asia. Sånn sett er det ingen enkeltleverandører som kan gi absolutte garantier mot leveringsproblemer. Problemet er internasjonalt, og det må derfor både nasjonale og internasjonale tiltak til.

Det man kan gjøre er i størst mulig grad å redusere konsekvensene for pasientene, noe Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) peker på i sin risikoanalyse av legemiddelmangel. I denne omfattende rapporten er det nevnt en rekke gode forslag til tiltak, som vi støtter.

Vi i LMI gjør det vi kan ved å oppfordre våre medlemmer til å melde fra til legemiddelmyndighetene så tidlig som mulig om at en mangelsituasjon kan være i gjære, og vi vet at legemiddelleverandørene så sant det er mulig jobber for å unngå at pasienter rammes av mangelsituasjoner.

– Vi mener at norske myndigheter kan bidra ved å bygge større beredskapslagre. Dersom man har et større lager av de viktigste medisinene, har man lengre tid å forberede levering av alternative legemidler – og sjansen er dessuten større for at problemet er løst før lageret går tomt. Vi mener også at norske myndigheter kan bidra ved å legge opp til mer forutsigbare og langsiktige anbud, med flere enn én anbudsvinner. I dag legger myndighetene opp til en høy frekvens av anbud, og vinneren av anbudet får hele markedet. Går denne leverandøren tom er det dermed ingen konkurrenter igjen på det norske markedet til å ta over leveringen, sier Karita Bekkemellem.

LMI ønsker å samarbeide med myndighetene for å finne gode løsninger på det vi kan gjøre noe med her i Norge, og vi ser frem til at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp de gode forslagene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).