Høring om endringer i legemiddelforskriften

Publisert 1. februar 2019

Legemiddelverket sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet forslag til endringer i legemiddelforskriften vedrørende kriteriene for utpeking av legemidler mot sjeldne sykdommer i legemiddelforskriften.

Høringsfristen er satt til 12. april 2019.

Les hele saken:

Høring om endringer i legemiddelforskriften