Legemidler – og ansvarlighet

Publisert 1. februar 2019

– Jeg har vansker med å akseptere at helsemyndigheter og Beslutningsforum bidrar til å undergrave det regulatoriske regelverket som skal sikre pasientene, skriver Roche-direktør Rajji Mehdwan i Dagens Medisin.

Les hele saken:

Legemidler – og ansvarlighet