Sykehuset Østfold på regional plattform for medikamentell kreftbehandling

Publisert 4. februar 2019

Sykehuset Østfold innførte systemet CMS (Chemotherapy Management System) i medikamentell kreftbehandling i 2017, og oppdaterer nå løsningen slik at sykehuset er på den samme plattformen som Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Sørlandet sykehus.

Les hele saken:

Sykehuset Østfold på regional plattform for medikamentell kreftbehandling