Få flere kliniske studier til Norge – både for pasientene og for samfunnets skyld

I dag er det den internasjonale dagen for kliniske studier. Kliniske studier er helt essensielt for å utvikle bedre behandling. Dette ønsker vi å sette et søkelys på i dag, skriver Bekkemellem i Dagens Medisin.

Publisert 20. mai 2019
Karita Bekkemellem

Norge har et stort potensial til å ta enda større del i utviklingen av nye behandlingsmetoder. Ved flere kliniske studier har vi en mulighet til å få ny kompetanse inn i helsetjenesten, noe som vil bidra til økt kvalitet. I dag er det politisk enighet om viktigheten av, og behovet for, å gjennomføre kliniske studier i Norge, men det må tas operative grep for å forbedre infrastrukturen på sykehusene slik at vi kan få flere kliniske studier.

Les hele bloggposten på dagensmedisin.no:

Få flere kliniske studier til Norge – både for pasientene og for samfunnets skyld