Høringssvar fra LMI

Vedrørende NOU 2018:16 Det viktigste først.

Publisert 27. mai 2019

Helse- og omsorgsdepartementet inviterte høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i NOU 2018: 16.

Høringsbrevet og høringssvaret finner du på regjeringen.no