Høie har svart Toppe om WHO-resolusjon

- Slik legemiddelmarkedet fungerer i dag, mener jeg at må det foreligge en bred internasjonal tilslutning, som etablerer en reell åpenhet om legemiddelpriser, før intensjonen med denne resolusjonen kan følges opp i praksis, svarer helseministeren.

Publisert 11. juni 2019

Verdens helseorganisasjon(WHO) har med sine 194 medlemsland vedtatt en resolusjon som skal bidra til mer åpenhet i markedene for legemidler. I resolusjonen blir medlemslandene oppfordret til å offentliggjøre sine reelle legemiddelpriser.

Senterpartiets Kjersti Toppe stilte derfor spørsmål til Bent Høie om han vil fremme konkrete tiltak til endringer som sørger for at Norge følger opp WHO-resolusjonen.

Høie svarer slik:

«Jeg er glad for at Verdens helseforsamling siste uken i mai vedtok resolusjonen. Det viser at landene har en felles vilje til økt åpenhet i legemiddelmarkedene. Norge spilte en aktiv rolle under forhandlingene, og jeg ser resolusjonen som et viktig første steg mot mer åpenhet rundt legemiddelprisene.

Jeg har hele veien vært klar på at Norge ikke kan iverksette ensidige norske tiltak. Norge er et lite land og helt avhengig av import av legemidler. Legemiddelmarkedene er globale og vi er prisgitt de globale legemiddelfirmaenes prisstrategi. Dersom Norge stiller særskilte krav, sammenliknet med andre land, risikerer vi at det svekker norske pasienters tilgang til legemidler.

Slik legemiddelmarkedet fungerer i dag, mener jeg at må det foreligge en bred internasjonal tilslutning, som etablerer en reell åpenhet om legemiddelpriser, før intensjonen med denne resolusjonen kan følges opp i praksis.

Jeg vil nå arbeide aktivt for at viljen til åpenhet følges opp. Vi vil følge opp saken i WHO og andre internasjonale fora, og gå i dialog med andre land om videre oppfølging av resolusjonen.»