3rd Nordic Pediatric Conference

Velkommen til Nordic Conference on Pediatric Medicines 8.-9. oktober i Helsinki i Finland.

Publisert 13. juni 2019

I 2006 innførte EU et eget regelverk om legemidler til barn (Pediatriforordningen (nr. 1901/2006), med det mål å sikre bedre dokumentasjon av sikkerhet og effekt og å øke tilgjengeligheten av legemidler spesielt beregnet på barn.  For å oppfylle disse kravene må det gjennomføres langt flere kliniske studier for barn, noe som øker behovet for forskningskapasitet på dette feltet.

Siden 2013 har legemiddelindustriforeningen i Finland sammen med Finnish Investigators network for Pediatric Medicines – FinPedMed – fasilitert en konferanse om samarbeid mellom industri og akademia om pediatriske kliniske studier. Den tredje Nordic conference skal bringe til torgs flere ideer og løsninger, og bidra til å oppdatere informasjon relatert til pediatriske studier.

Foreløpig program

Påmelding

Foreløpig informasjon på finsk (engelsk kommer senere) på www.pif.fi