– Den norske helsetjenesten er ikke godt nok forberedt

Helseminister Bent Høie forteller at de regionale helseforetakene jobber med å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, skriver Dagens Medisin.

Publisert 14. juni 2019