Vil ha obligatorisk screening av eldre kreftpasienter

Geriater Siri Rostoft mener at kreftpasienter i 70-årene bør screenes for «skrøpelighet» før behandling, skriver Dagens Medisin.

Publisert 17. juni 2019